Logistiek beheerder

Logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe vormt samen met de academisch beheerder een directiecollege dat onder de leiding van de rector en de vicerector belast is met het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak en de werking van de administratieve diensten coördineert.

De beheerders wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Bestuurscollege bij met raadgevende stem.

De logistiek beheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de functionele aansturing van volgende directies:

De logistiek beheerder is ook verantwoordelijk voor de Entiteit Academisch Erfgoed en Archief, die bestaat uit het GUM/Plantentuin en het Universiteitsarchief.

Contact

Secretariaat van de logistiek beheerder
Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
tel. 09 264 31 39
Inge.DePoorter@UGent.be