Verenigingen die met de letter K beginnen

verenigingafkorting
K.T. Toneel
Kabinet
Kajton Cie
Kaktuus
Kaproenen ("De -")
Karma
Kartoons en Animatiefilms
Katholiek Universitair Centrum KUC
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond KVHV
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Antwerpen KVHV-A'pen
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Brussel KVHV-Brussel
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Leuven KVHV-Leuven
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Mechelen KVHV-Mechelen
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Nationaal KVHV-nationaal
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Oostende KVHV-Oostende
Katholiek Vlaams Sociaal Studentengenootschap
Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond-Gent KVOHV
Katholieke Arbeidersjeugd KAJ
Katholieke Studentengilde
Katholieke Studentenkring 'Jan Van Ruusbroec'
Katholieke Vlaamsche Studentenvereeniging
Katholieke Vlaamsche Studenten Vereniging
Katholieke Vlaamse Studentenraad
Keerkringen Universitaire Studiekring KUS
Kila
Kinther ("de Kinther" -club van de kinesitherapeuten en ergotherapeuten van het S.I.P.B.)
KK – Toneel
Klassieke Kring KK
Klokke
Koebel
Kollektief '84
Kollektief Zet
Koloniale Kring
Koloniale Universitaire Studiekring KUS
Kommissie Eenheid
Kommissie der Home's (de -)
Kommissie der 12
Kommissie Jobstudenten
Kommissie Menu
Kommissie Onderwijs
Kommissie Sociaal KS
Kommissie Universiteitsbeheer
Kommissie voor Sociale Subsidies
Komitee der Verontruste Studenten - Afdeling Gent
Komitee tegen de Tienduizend
Komitee voor Demokratisch Federalisme KDF-Unief
Komiteit der Vlaamsche Hoogstudentenkringen
Kommunistiese Jeugdbond van AMADA KJB
Kommunistische Studentenbond KSB
Koninklijke Algemene Katholieke Studenten Vereniging (zie: Société Générale des Etudiants Catholiques de Gand) Gé Catholique
Kontaktsecretariaat voor Katkolieke Vlaamse Studentenvereenigingen
Konvent voor Informatie, Ontspanning, Service en Kultuur KIOSK
Koor “De Muzerij”
Koor afdeling der Société des Etudiants
Koördinatiekomitee Sociale Sektor R.U.G.
Koördinatiekomitee Moraal en Filosofie
Kortrijkse ("Moeder-")
Kring André Breton
Kring Moraal en Filosofie KMF
Kring van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding HILOK
Kring voor Klassieke Filologie (zie Klassieke Kring)
Kring van Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
Kring voor Natuurwetenschappen en Wiskunde
Kring voor Paedagogie
Kringwerk
Kritische Actiegroep Psychologie en Pedagogiek
Kritische Aktiegroep Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KRAPP
Kritische Actiegroep Staats – en Sociale
Kritische Aktiegroep Staats- en Sociale Wetenschappen KRASS
Kritische Ingenieurswerkgroep KRINGWERK
Kritische Studentenoppositie KSO
Kritische Werkgroep Agogen en Maatschappelijke Werkers KWAM
Kritische Werkgroep Germaanse KRIWEGE
Kritische Werkgroep Landbouw KWEL
Kritische Werkgroep Pol&Soc KWerPS
Kritische Werkgroep Wetenschappen KWWET
Kultureel Konvent KK
Kunsthistorische Kring KHK
Kuntex