Universitaire collecties en archief

De Universiteit Gent beschikt over diverse collecties en musea. Deze collecties bewaren en/of tonen objecten die nauw aansluiten bij onderzoek en onderwijs aan de UGent.

Vele van deze collecties vinden hun oorsprong bij de oprichting van de universiteit in 1817.

Meer info over de geschiedenis van de UGent

Universiteitsarchief

De collectie van het Universiteitsarchief omvat de archieven van de bestuursorganen, de administratie, de faculteiten, de vakgroepen, de universitaire verenigingen en een studentenarchief.

Website Universiteitsarchief

GUM - Gents Universiteitsmuseum GUM

Sinds oktober 2020 is Gent een museum rijker. Het GUM (Gents Universiteitsmuseum) opende de deuren in de Plantentuin, om de hoek van S.M.A.K. en MSKGent en maakt deel uit van Campus Ledeganck.

In het GUM duiken we in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij of hij tegen? Hoe gaat zij of hij te werk? Welke ruimte is er voor verbeelding, twijfel en falen? En welke impact heeft dat alles op ons leven en denken? En natuurlijk, welke bijzondere objecten illustreren dit verhaal?

In het nieuwe wetenschapsmuseum ontdekt de bezoeker een waardevolle en uitzonderlijke collectie uit verschillende disciplines, van biologie tot archeologie, van psychologie tot geneeskunde. Dit zowel uit de geschiedenis van de wetenschappen als uit hedendaags onderzoek, met een blik op de toekomst. In de expo's en het programma zal het GUM ook de brug tussen wetenschap en kunst onderzoeken.

De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties (meer dan 400.000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines. Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek.

Het GUM staat in voor het beheer van die collecties, om ze op de juiste manier in kaart te brengen, aan het publiek te tonen en duurzaam te bewaren voor toekomstige generaties onderzoekers, studenten en bezoekers.

In het museum en in de focusexpo's krijg je een selectie topstukken uit die collecties te zien.

Plantentuin Gent

Naast een grote buitentuin met o.a. een arboretum, een rotstuin en een mediterrane tuin, vind je in de Plantentuin ook 4.000 m² aan verwarmde en onverwarmde serres. In totaal vind je er meer dan 10.000 plantensoorten van over de hele wereld. 

De Plantentuin is niet enkel een mooie plek om te bezoeken. Hij bevat heel wat zeldzame en bedreigde plantensoorten en speelt een belangrijke rol in wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent en andere nationale en internationale onderzoeksinstellingen. Naast de bijzondere levende collecties, worden hier ook een gerenommeerde herbarium-collectie en een seminotheek bewaard en beheerd.

Collecties Academisch Erfgoed

In het kader van het project Academisch Erfgoed in Vlaanderen werden een groot aantal van de universitaire collecties in kaart gebracht.

Aanmelden van collecties, academisch erfgoed en/of schenkingen: MuseumCollections@UGent.be of 09 264 49 30.

 • Biomedische Bibliotheek
 • Collectie Cartografie
 • Collectie Dialectbanden
 • Collectie Diatomeeën
 • Collectie Didactisch Materiaal (experimenteercentrum J.J. Verbist)
 • Collectie Diergeneeskundig
 • Collectie Draad- en Plaastermodellen
 • Collectie Farmacie
 • Collectie Instituut voor Psycho-acoustica en elektronische muziek (IPEM)
 • Collectie Micro-organismen
 • Collectie Mineralen en Gesteenten (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)
 • Collectie Mineralen en Gesteenten (Faculteit Wetenschappen)
 • Collectie Pathologie
 • Collectie Plasmiden en Genetisch materiaal
 • Collectie Wiskunde
 • Imaginair Museum Dierick: Jeroen Bosch (info via Mieke Dutré)
 • Woordenboek Vlaamse Dialecten (WVD)

Andere collecties

UGentMemorie

UGentMemorie is het virtuele geheugen van de UGent. Het brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa.

Website UGentMemorie

Fotoblog patrimonium UGent

De vaak onbekende of verborgen schatten van de UGent worden gedocumenteerd in verschillende fotoreeksen: op de fotoblog kan je mee wandelen doorheen ons patrimonium.