Verenigingen die met de letter O beginnen

verenigingafkorting
Offsetdienst
Oilsjterse ("Moeder-")
Onderwijswinkel
Onthaalclub voor Studenten/Students' Welcome Club
Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent OBSG
Oost-Vlaamse Gilde
Oosterse Kring OK
Oosters-Afrikaanse Kring OAK
Orlando
Oud-ledenbond van het Liberaal Vlaams Studentenverbond
Oud-Studenten Criminologie Universiteit Gent OSC-RUG
Oud-Studenten Geschiedenis Gent OSGG
Oud-Studenten Politieke Wetenschappen OSPW
Oud-Studenten Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Gent OWMG
Overkoepelende Vereniging van Vlaamse Studenten OVVS
Overleg Noord Zuid ONZ
Oxfam Wereldwinkel Studenten RUG OWWS