Verenigingen die met de letter S beginnen

verenigingafkorting
“Schuftafel” – Club der West-Vlamingen
Sac’s Club
Sahaya Yoga
Salmonella
Sanseveria
Sappho
Scaldis
Schaak Gezelschap
Schamper
Schildersatelier SCHILDERSA
Schoolkoloniën
Schorremorre
Secrétariat de Coordination (des Unions Nationales d'étudiants) COSEC
Senioren Konvent SK
Sentraal Informasiesentrum (ook Studenten Informatie Centrum) SIS (SIC)
Sentrum voor de teoretische instandhouding van de kunst STIK
Silhouet
Sigma Phi
Sinjoria
Sint-Lieven
Sint-Thomasgenootschap
SiSS
Skabletter
Slavia
Slavische Oosters-Afrikaanse Kring SLOAK
Slem
Socia ("Hoogstudentenclub Moeder -")
Sociaal Demokratische Studentenbeweging SDSB
Sociale en Kulturele Studentenklub SEKS-Klub
Sociale Hulp (G.S.C.)
Sociale Raad
Sociale Werkgroep Geneeskunde
Sociale Werkgroep Geschiedenis Sowege
Socialisten-Studentenkring
Socialistisch Verbond van Studenten SVS
Socialistisch Vlaams Studentenverbond SVSV
Socialistische Arbeiderspartij-Studentenwerking (S.A.P. studentenwerking)
Socialistische Jonge Wacht SJW
Socialistische Studentenbeweging
Socialistische studentenkring
Socialistische Vlaamse Studenten Beweging SVSB
Socialistische Vereniging van Studenten SVS
Societas Philadelphiea Studiorosum Gandavensium
Société Académique d'Histoire - Akademisch Geschiedkundig Genootschap
Société de Médecine
Société des Etudiants
Société des Etudiants Bulgares
Société des étudiants catholiques en Médecine et en Sciences Naturelles
Société des Etudiants de l'université de Gand
Société des Etudiants Libéraux en Droit
Société des ingénieurs honoraires des ponts et chaussées sortis de l'école du genie civil de Gand SIHPC
Société des ingénieurs honoraires des ponts et chaussées et des ingénieurs des constructions civiles sortis de l'école du genie civil de Gand SIHPC-ICC
Société Estudiantine de Gymnastique "La Suédoise" Gand
Société Générale des Etudiants Catholiques de Gand Gé Catholique
Société Générale des Etudiants Libéraux - Algemeene Liberale Studentenmaatschappij
Société Générale des Etudiants Libéraux de l'Université de Gand Gé Liberal
Société Générale des Etudiants Socialistes de l'Université de Gand Gé Socialiste
Société Libérale des étudiants en Médecine
Société Litteraire et Scientifique
Société Wallone
Socio-Juridische Werkgroep SOJUWE
Socio-Medikale Werkgroep SMW
Socio-Politieke Werkgroep Psychologie & Pedagogiek
Sodaliteit
Soete Waeslandt (Studentengild "Dat Soete Waeslandt")
Solenpokia
Solidariteitskomitee
Soppho
Spanje-Komitee-Gent
Speciale Financiële Wetenschappen
Speciale Licentie Accountancy SLA
Speciale Licentie Financiële Wetenschappen SLFW
Speciale Licentie Marketing SLM
Sporta Studenten werking SSW
Stichting Studenten Maatschappij
Strijdkoor
Student Aid
Student Art vzw
Studenta Grupo Esperantista
Studenten – Vriendenclub
Studentenakademie
Studenten der Veeartsenijschool
STudenten en OntwikkelingsProblematiek STOP
Studenten tegen racisme STeR
Studentenaktiekomitee tegen V.D.B. en wetsontwerp 430 STAK
Studentenbezoek Guatemala
Studentenclub d'Ambetanterikken Sd'A
Studentencomiteé voor vrijheid en democratie
Studentencongres (zie Wetenschappelijk Vlaamsch Studentencongres)
Studentenfanfare
Studentenfanfare Ghendt
Studentengemeenschap Alternatief RUG
Studentengroep voor buitenlandse betrekkingen - groep Nederland-België
StudentenInitiatief Multikulturele Samenleving SIMS
Studentenkamerorkest
Studentenkomitee voor verdraagzaamheid en demokratie STUKO
Studentenkonvent
Studentenparochie
StudentenPastoraal Gent GPS
Studentenkring : ” De Pompebroêrs ”
Studentenraad Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen align="center">Stura
Studenten tegen racisme STER
Studentenvakbeweging
Studentenvakbeweging Geschiedenis
Studentenvakbeweging Pedagogiek
Studentenvakbeweging-Antwerpen
Studentenvakbeweging-Brussel
Studentenvakbeweging-Gent
Studentenvakbeweging-Leuven
Studentenvakbeweging-NUHO
Studentenvakbeweging-Nijmegen
Studentenvakbeweging-Oostende
Studentenwerkgemeenschap Alternatief SA-RUG
Studentenwerkgroep Opleiding SWOP
Studenten Zonder Grenzen SZG
Studiecentrum voor Cinematografie
Studiegroep der Katholieke Hoogstudenten
Studiegroep Germania
Studiegroep Romaanse
Studiegroep Wetenschappelijk Onderzoek RUG
Studiekring Onderwijs SKO
Studiekring voor Wijsgerige Vraagstukken
Studie- en Aktiegroep Rechten SAR
Studium Generale (Geneeskunde)
Studium Generale (V.T.K.)
Studium Iuris Generale
S.L.O.A.K.
Stura
Susa
Symposium
Symposium Culturele Vereniging