Verenigingen die met de letter U beginnen

 

 

verenigingafkorting
Underground
UG – Grafiek
UMG Djes 5-Tet
Unie der Katholieke Vlaamse Studenten UKVS
Unie van Katholieke Studentenverenigingen in Nederland
Union des Ançiens Étudiants de l'Université de Gand
Union des étudiants arabes (Bruxelles)
Union des Russes diplomés des hautes études et des universités en Belgique
Union Internationale des Etudiants (zie ook International Union of Students) UIE
Union Luxembourgeoise
Union Nationale des Associations d'Etudiants de Belgique
Union Nationale des Étudiants Communistes UNEC
Union Nationale des Etudiants Russes
l'Union. Société Catholique de Médecine
l'Union. Société Catholique des Etudiants en Médecine
L’Union Société Des Etudiants en Médicine et en Pharmacie
L’Union Société Des Etudiants en Médicine et en Sciences Naturelles
Universa ("K.S.G. Moeder -")
Universitair Centrum V.B.O. (Vereniging voor beschaafde omgangstaal)
Universitair Djescombo
Universitair engagement
Universitair Gemengd Koor
Universitair Genootschap voor den Volkerenbond
Universitair Jazz-combo
Universitair Komitee voor Soldariteit
Universitair Komitee voor Solidariteit (kommissie van de Federatie der Studenten in België) UKS
Universitair Komitee 'Neen aan de dertig miljard'
Universitaire Beweging voor Europees Federalisme-Gent UBEF
Universitaire Filmgroep “De Andere Film”
Universitaire Filmgroep "De Mol"
Universitaire Filmklub UFK
Universitaire Groep van Europese Federalisten
Universitaire Groep voor Volkenbond
Universitaire groepen voor meer christelijk leven UMC
Universitaire Jazzclub
Universitaire Jeugdfront Afdeeling UJA
Universitaire Jobdienst
Universitaire Kring 't Brugs Beertje UKBB
Universitaire Leiders Klub
Universitaire Leiderskring ULK
Universitaire Muziekclub-Gent UMG
Universitaire Roeiclub
Universitaire Schaakklub-Gent USG
Universitaire Studiegroep over Europese Problematiek USEP
Universitaire Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking UVOS
Universitaire Werkgroep Buurtwerk
Universitaire Wereldwinkel Werkgroep
Universitaire Werkgroep Wereldwinkel
Universitas
Universiteit Gent Model United Nations UGentMUN
University Action
University Clearing Office for Developing Countries
University Clearing Office for Developing Countries-Gent UCOD-Gent
University Clearing Office for Developing Countries-Leuven UCOD-Leuven
University Clearing Office for Developing Countries-Nationaal UCOD-Nationaal
University Extension – Comité
Univ-Alfa Jazzklub
Urgent
Uylenspieghel
U. G. Grafiek