Verenigingen die met de letter V beginnen

verenigingafkorting
Vader Aalsterse
Vagantse ("Moeder -")
Verbond der Ingenieurs van de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen VIFLRUG
Verbond van de Ingenieurs van de Fakulteit landbouw wetenschappen
Verbond van Diets Solidaristische Studenten, kern Gent
Verbond van Dinaso-Studenten
Verbond van doctors en licentiaten in de lichamelijke opvoeding
Verbond (der) Vlaamse Federalistische Studenten VVFS
Verbondswacht
Verdinaso Universiteit Gent
Vereeniging der Oud-Leerlingen in de Geschiedenis aan de Gentsche Universiteit VOLGGU
Vereeniging van Studenten en Oud-Studenten van het Hooger Instituut voor Opvoedkunde
Vereeniging voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
Verenigde Demokratische Studenten (Studentenploegen CVP Jongeren) VDS
Vereniging der Letteren en Rechten
Vereniging (voor) Buitenlandse Studenten VBS
Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit te Gent
Vereniging der oud-studenten der RUG (Elisabethstad)
Vereniging Kristelijk Vormingswerk VKV
Vereniging Oud-Romanisten Universiteit Gent VORUG
Vereniging Oud-studenten in de Biologie
Vereniging ter vrijwaring van fascistisch onderricht VVFO
Vereniging van Afgestudeerden in de Pers-& Communicatiewetenschappen VAPEC
Vereniging van Classici Ex-Gandavensis
Vereniging van Gentse Geografen VGG
Vereniging van oud-studenten der RUGent
Vereniging van oud-Studenten Ekonomie VOSEKO
Vereniging van oud-studenten in de Opvoedkundige Wetenschappen
Vereniging van Psychologen van de Universiteit te Gent VPUG
Vereniging van Universitaire parochies
Vereniging van Vlaamse Studenten VVS
Vereniging van Vlaamse Studenten, kern biologie
Vereniging van Vlaamse Studenten, kern psychologie
Vereniging van Vlaamse Studenten, Leuven
Vereniging van Vlaamse Studenten - Toerisme
Vereniging voor Bestuurswetenschappen Gent VBG
Vereniging voor Geschiedenisstudenten in de Benelux VGSB/AEHB
Vereniging voor het Behoud van de Vlaamse Kultuur VBVK
Vereniging voor Iedereen die zich wil Engageren voor een Rechtvaardige Wereld VIER
Vereniging voor Milieusanering VVM
Vereniging voor Natuurkunde VVN
Verkeerd Geparkeerd VG
Veto Gent
Vietnam-basiskomitee RUG
Viktoria
Vietnamese Student Association in Ghent VinaSAG
Vivo
Vivo vzw
Vlaams Aktiekomité tegen Atoomwapens - RUG VAKA-RUG
Vlaamse Diergeneeskundige Kring
Vlaams Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen VBBS
Vlaams Centrum voor Studenten Pers VCSP
Vlaams Jongerenkontakt VJK
Vlaams Katholieke Studentenvereniging
Vlaams Kristen-Demokratisch Studenten-Verbond VKDSV
Vlaams Liberale Studiekring
Vlaams Nationaal Verbond-studenten VNV-studenten
Vlaams Nationale Studenten Unie/Antwerpen VNSU Antwerpen
Vlaams Nationale Studenten Unie/Brussel VNSU Brussel
Vlaams Nationale Studentenunie/Gent. Jongeren van de Nieuwe Vlaamse Alliantie VNSU Gent NVA
Vlaams Nationale Studenten Unie/Kortrijk VNSU Kortrijk
Vlaams Nationale Studenten Unie/Leuven VNSU Leuven
Vlaams Nationale Studenten Unie/Nationaal VNSU Nationaal
Vlaams Rechtsgenootschap VRG
Vlaams Sociaal Front VSF
Vlaams Studentencomite voor vrijheid en democratie (zie: Studentencomite voor vrijheid en democratie)
Vlaamsch Studentencongres (zie: Wetenschappelijk Vlaamsch Studentencongres)
Vlaams Studententoerisme VST
Vlaams Wetenschappelijke Kring
Vlaamsch Studentencorps
Vlaamsch Studentengenootschap
Vlaamsch Verbond van Socialistische Studenten
Vlaamsche Debating Club
Vlaamsche Geneeskundige en Natuurwetenschappelijke Fakulteitskring
Vlaamsche Geschiedkundige Kring VGK
Vlaamsche Katholieke Gilde
Vlaamsche Rechtskundige Kring
Vlaamsche Studentenclub Gent
Vlaamsche Wiskundige Kring
Vlaamse Aardrijkskundige Kring VAK
Vlaamse Biomedische Kring VBK
Vlaamse Diergeneeskundige Kring VDK
Vlaamse Economische Kring VEK
Vlaamse Geneeskundige Kring VGK
Vlaamse Geschiedkundige Kring VGK
Vlaamse Interuniversitaire Studentenraad VLIS
Vlaamse Jeugd en Studenten Dienst VJSD
Vlaamse Kommunistische Studenten VKS
Vlaamse Kommunistische Studentenbeweging (zie Vlaamse Kommunistische Studenten) VKSB
Vlaamse Kommunistische Studentenvereniging
Vlaamse Kring voor Moraal VKM
Vlaamse Landbouwkundige Kring VLK
Vlaamse Levenstechnische Kring VLK
Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring VLAK
Vlaamse Nationale Studenten
Vlaamse Opvoedkundige Kring VOK
Vlaamse Philologenkring
Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring
Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring Kring VPPK
Vlaamse Studenten Akademie VSA
Vlaamse Technische Kring VTK
Vlaamse Universiteitsstudenten VLUS
Vlaamse Wijsgerige Kring
Vlaamse Economische Kring
Vluchtelingen Aktie Komitee VAK
Voedings- en dieetleer,Logopedie, Audiologie en Medisch-sociale wetenschappen VLAM
Volkenbond
Volksunie Jongeren – RUG
Volksuniejongeren RUG VUJO-RUG
Volksuniestudentengroepering VUSG
Vonk: Marxistische Studenten
Voorlopig Nationaal Studentenfront-Gent VNSF
Voorpost-Studenten RUG
Voseko (zie Vereniging van Oud-studenten Ekonomie)
Vredescomité
Vrije Raden Socialisten
Vrije Socialistische Jongeren
Vrijzinnig Vlaams Studentenverbond
Vrouwen tegen verkrachting
Vrouwenwerkgroep
VTKalumni
Vulcanus (Hoogstudentenclub S.I.H.T.S. B.S.T.I.)