Publicaties van het Universiteitsarchief

Reeks 'Uit het verleden van de Universiteit Gent'

Deze reeks is gedigitaliseerd en gratis te verkrijgen bij:

Universiteitsarchief
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Edities

 1. E. STOLS, Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1854-1914), 1976, 42p. - ISBN: 90-75184-01-8.
 2. VANDEWIELE, Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor toxicologie aan de faculteit voor farmaceutische wetenschappen van de RUG (1876-1976), 1976, 39p. - ISBN: 90-75184-02-6
 3. H. BALTHAZAR, Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan (1852-1977), 1977, 67p. - ISBN: 90-75184-03-4 (niet meer voorradig)
 4. H. BOSSAERT, Julius Mac Leod en de vervlaamsing, 1977, 94p. - ISBN: 90-75184-04-2 (niet meer voorradig)
 5. H. DEELSTRA, De school voor kunsten en ambachten (1826-1835) aan de Gentse universiteit, 1977, 67p. + bijlagen - ISBN: 90-75184-05-0
 6. L. ELAUT, Drie periodes uit de geschiedenis voor geneeskundig onderwijs te Gent, 1977, 39p. - ISBN: 90-75184-06-9
 7. M. SOMERS, Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de Gentse universiteit, 1978, 115p. - ISBN: 90-75184-07-7
 8. E. OSSIEUR, Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde RUG (1829-1835), 1978, 42p. - ISBN: 90-75184-08-5
 9. "LOMBROSIANA" Veertig jaar School voor Criminologie aan de RUG, 1978, 64p. - ISBN: 90-75184-09-3
 10. M. REYNEBEAU, De Gentse universiteit als katalysator in het politieke groeiproces (1846-1870), 1979, 100p. - ISBN: 90-75184-10-7
 11. L. TROCH, Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse universiteit 1890-1900, 1980, 69p. + bijlagen. - ISBN: 90-75184-11-5
 12. A. LOOMAN, Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de RUG (1919-1933), 1980, 115p. - ISBN: 90-75184-12-3 (niet meer voorradig)
 13. A.-M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generatie meisjesstudenten aan de RUG 1882-1930, 1982, 314p. - ISBN: 90-75184-13-1. (niet meer voorradig)
 14. D. VAN DAMME, Universiteit en volksontwikkeling. Het "Hooger Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse Universiteit (1892-1914), 1983, 166p. - ISBN: 90-75184-14-X
 15. 50 Jaar Nederlandstalig Diergeneeskundig Onderwijs aan de RUG, 1984, 259p. - ISBN: 90-75184-39-5
 16. L. TROCH, Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen, 1984, 84p. - ISBN: 90-75184-15-8
 17. W. LAPORTE, 75 Jaar lichamelijke opvoeding aan de RUG, 1984, 100p. - ISBN: 90-75184-40-9
 18. A. VAN ACKER, Slavische studenten aan de RUG (1855-1914). Een evocatie, 1984, 97p. - ISBN: 90-75184-16-6
 19. E. LANGENDRIES, De "Vlaamsche Hoogeschool" te Gent (1916-1918), 1984-1985, 2 delen., 852p. - ISBN: 90-75184-17-4 (niet meer voorradig)
 20. K. DE CLERCK, Rector Bouckaert had toch gelijk, 1985, 107p. - ISBN: 90-75184-18-2
 21. D. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-1944. Leven met de vijand, 1993, tweede druk, 185p. - ISBN: 90-75184-19-0
 22. L. SOETE, De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing van de "Ecole Normale des Sciences" (1870-1890), 1986, 126p. - ISBN: 90-75184-20-4
 23. V. VAN RENTERGHEM, Het belang van Gent voor de universiteits- en studiekeuze van de Brugse studenten (1817-1914), 1986, 250p. - ISBN: 90-75184-21-2
 24. A. VANDENBILCKE, Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent (1930/1931-1945/1946), 1987, 261p. - ISBN: 90-75184-22-0
 25. F. VARENDONCK, Henri Moke (1803-1862). Leven, werk en gedachtenwereld, 1987, 191p. + bijlagen. - ISBN: 90-75184-23-9
 26. W. DAMBRE, August Wagener (1829-1896). Een leven voor het onderwijs, 1987, 97p. - ISBN: 90-75184-24-7
 27. R. RAES, Ons Verbond. Historiek van een studententijdschrift (1945-1976), 1987, 67p. - ISBN: 90-75184-25-5 (niet meer voorradig)
 28. M. VERHAS, Studiebeurzen van overheidswege aan studenten van de Gentse universiteit (1836-1849), 1988, 214p. - ISBN: 90-75184-26-3
 29. R. RAES en A-M. SIMON-VANDERMEERSCH, De bladen van de Vlaams-Nationale Studenten Unie Gent (1957-1981). Met een inventaris van het archief van de VNSU, 1989, 71p. - ISBN: 90-75184-27-1
 30. L. VERSTAPPEN, Geschiedenis studeren in Gent en Groningen (1958-1982), 1991, 229p. - ISBN: 90-75184-28-X (niet meer voorradig)
 31. Tussen Kunst en Kennis. Een keuze uit de Gentse universitaire verzamelingen, 1992, 127p. - ISBN: 90-75184-29-8
 32. A. IMPENS, e.a., Koninklijke Bond van het Personeel en andere ATP-verenigingen, 1992, 196p. - ISBN: 90-75184-30-1
 33. N. GOOSSENS, De Gentse Morfologenschool, 1992, 82p. - ISBN: 90-75184-31-X
 34. R. DE CLERCQ, Prof. Dr. Félix Daels en de vergiftigingszaak te Steendorp, 1992, 93p. - ISBN: 90-75184-32-8
 35. A.-M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De academische loopbaan van Prof. Dr. Joseph Plateau, 1993, 69p. + bijlagen - ISBN: 90-75184-33-6
 36. P. JANSSENS, A. DE SCHAEPDRYVER en H. ONGHENA, Medische ontwikkelingssamenwerking aan de RUG, 1993, 216p. - ISBN: 90-75184-34-4
 37. B. VAN CAMP, M. DORIKENS en L. DORIKENS-VANPRAET, J.E. Verschaffelt, 1995, 113p. - ISBN: 90-75184-37-9
 38. K. PALINCKX, "Nu naar Gent!". Vlaams-nationale en katholieke studentenbeweging te Gent 1928-1940, 1995, 315p. - ISBN: 90-75184-38-7 (niet meer voorradig)
 39. A. DESPRETZ, Academia Gandavensis in Nummis. Penningen die betrekking hebben op de Gentse Universiteit, 1997, 342p. - ISBN:90-75184-41-7
 40. E. LANGENDRIES, AM. SIMON-VAN DER MEERSCH, Het Rommelaerecomplex, 1999, 119p.- ISBN: 90-75184-42-5
 41. I. LEUSEN, 125 jaar fysiologie in de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit te Gent 1817-1942, 2000, 88p.- ISBN: 90-75184-44-1
 42. M. DE GENDT, 400 Schampers in woord en beeld 2002, 96p. - ISBN: 90-75184-45-X
 43. K. DE CLERCK, 75 jaar pedagogische wetenschappen aan de Gentse universiteit, 2002, 174p.- ISBN: 90-75184-46-8
 44. K. DE CLERCK, Prof. Fabrice Polderman, 2005, 80 p. - ISBN: 90-75184-47-6
 45. STICHTING JAN PALFYN, Revues 1959-1994 van de Vlaamse Geneeskundige Kring aan de Universiteit Gent, 2006, 166p.- ISBN: 90-751184-48-4
 46. A.M. VAN DER MEERSCH. Een universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent (1901-1965) Een glazen plafond?. 2007, 80p.-ISBN: 90-75184-49-5

Buiten reeks

 • K. DE CLERCK, e.a., Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, 1985, tweede druk, 247p. - ISBN: 90-75184-35-2
 • 150 Jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit te Gent (1835-1985), 1986, 386p. - ISBN: 90-75184-36-0 (niet meer voorradig)
 • A.-M. SIMON-VAN DER MEERSCH en E. LANGENDRIES, 175 Jaar Universiteit Gent/Ghent University 1817-1992, 1992, 335p. - ISBN: 90-72931-30-0 (niet meer voorradig)
 • Gent: 300 jaar geneeskunde, 1990, 107p. 
 • Georges Sarton's European roots. Introduction to his life and times, 1984, 55p. (niet meer voorradig)
 • 20 Jaar RUG-studenten in actie 1968-1988, 1988, 64p. 
 • A.-M. VAN DER MEERSCH en E. LANGENDRIES, Proffen in de straat, 1994, 40p. (niet meer voorradig)
 • 50 jaar Gravensteenfeesten, 1999,154p.- ISBN:90/75184