Directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT)

DICT is verantwoordelijk voor het ICT-beleid van UGent.

Door te bouwen, ondersteunen en vernieuwen zetten we onze schouders onder de UGent-doelstellingen en maken we het mee mogelijk dat kritische en onafhankelijke breinen zoals jij studeren, onderzoeken en werken aan UGent.

Directie ICT

Afdeling ICT-Gebruikersondersteuning

Afdelingshoofd: Steven Rogge

Team Helpdesk

Teamleider: Werend Brantegem

Team PC-Beheer

Teamleider: Steven Rogge (a.i.)

Team PC-Logistiek

Teamleider: Erwin Plancke

Afdeling ICT-Infrastructuur

Afdelingshoofd: Johan Van Camp

Team Datacenters

 • Beheer van de facilitaire omkadering voor servers en centrale netwerk hardware
 • Organisatie van de fysieke en virtuele hosting (colocatie) van vakgroepservers

Contacteer dit team op .

Team High Performance Computing

Het HPC team verzorgt scientific computing services voor onderzoekers van UGent, industrie en andere kennisinstellingen.

 • Gebruikersondersteuning
 • Training
 • Beheer en onderhoud van eigen infrastructuur
 • Outreach, marketing en promotie van supercomputing
 • Samenwerking met andere supercomputing centra

Contacteer dit team op hpc@ugent.be.

Team Netwerken en Telefonie

Team Systemen

 • Uitbouw en veiligstellen van de centrale dataopslag voor onderzoek en administratie
 • Beheer van de centrale virtualisatie- en toepassingsplatformen
 • Technische ondersteuning van de gebruikersadministratie, het toekennen van UGent accounts en authenticatiesystemen

Afdeling ICT-Toepassingen

Afdelingshoofd: Karin Voets

Deze afdeling ontwerpt, ontwikkelt, beheert en ondersteunt softwaretoepassingen die een UGent-brede ondersteuning bieden aan de bedrijfsprocessen binnen onderwijs, onderzoek, dienstverlening en centraal beheer. 

Zes teams zetten zich hiervoor dagelijks in.

Team Onderwijsadministratie

Teamleider: Evelyne De Cordier

Dit team richt zich in hoofdzaak op de automatisering van processen ten behoeve van onderwijsadministratie.

 • Ontwerp, ontwikkeling en beheer van OASIS (OnderwijsAdministratie en Student InformatieSysteem)
 • Ontwerp, ontwikkeling en beheer van Centauro (inplannen van onderwijs- en examenactiviteiten en reservatie van universiteitslokalen)

Team Onderzoek

Teamleider: Jan Verhamme

Dit team stelt toepassingen ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap van de UGent, zoals bijvoorbeeld:

 • de toepassing Gismo (Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek)

Team SAP

Teamleider: Veerle De Smet

SAP is aan de UGent de standaard voor softwaretoepassingen voor centraal beheer en ondersteunt tal van bedrijfsprocessen binnen:

 • personeelszaken
 • financieel beheer
 • logistiek beheer
 • studentenvoorzieningen
 • deeloplossingen binnen de domeinen onderwijs en onderzoek

Team Beleidsinformatie

Teamleider: Bene Lamote

Dit team ontwerpt, ontwikkelt en beheert UGI. Dit is het ‘UGent Geïntegreerd beleidsInformatiesysteem’ ter ondersteuning van de beslissingsprocessen van de UGent in de context van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en centraal beheer.

UGI bevat:

 • financiële informatie
 • informatie over onderwijs
 • informatie over onderzoek

Team Data en Applicatie Services

Teamleider: Frank Meisschaert

Dit team werkt aan technische diensten of ‘services’ die in de oplossingen van de andere teams kunnen gebruikt worden. Voorbeelden zijn:

 • data services zoals database administratie
 • technische diensten zoals identiteitsbeheer, digitaal ondertekenen van documenten, koppeling met betaalsystemen, kaartbeheersystemen, ...

Daarnaast vult dit team ook de kerntoepassingen van UGent aan met:

 • kleinschalige toepassingen ter ondersteuning van secundaire bedrijfsprocessen (bv. voor verzekeringen, risicobeheer, wervingsmogelijkheden voor alumni, fondsenwerving, ...)
 • aangekochte software voor bv. het beheer van gebouwen, het facilitair beheer en de organisatie van congressen

Team Samenwerkings- en Communicatie Toepassingen

Teamleider: Karin Voets (a.i.)

Dit team staat in voor:

 • de UGent website (inclusief telefoonboek)
 • het UGent intranet
 • Sharepoint toepassingen voor functionele en cross-functionele samenwerking
 • toepassingen ten behoeve van kennisdeling binnen de UGent, met onder meer onderwijstips en onderzoektips

Afdeling Onderwijstechnologie

Afdelingshoofd: Toon Van Hoecke

Team Elektronische leeromgeving

 • Ondersteuning van het leerplatform Ufora
 • Ontwikkeling, monitoring en optimalisatie van de elektronische leeromgevingen Minerva en Zephyr
 • Ontwikkeling, monitoring en optimalisatie van de online toetsomgeving Curios
 • Ondersteuning bij meerkeuze-examens (MCE formulieren) en online examens
 • Ondersteuning bij vragen en/of opmerkingen:

Team Multimedia

Teamleider: Thomas Berton