Om welke samenwerkingen gaat het en wat met landen?

De mensenrechtentoets wordt uitgevoerd voorafgaand aan elke formele institutionele samenwerking met nationale én internationale partners, op het vlak van onderwijs, onderzoek of dienstverlening.

Denk aan onderzoeksprojecten, uitwisselingsakkoorden, ‘Joint PhD’-overeenkomsten, projecten tot capaciteitsopbouw, consortiumovereenkomsten, gezamenlijke opleidingen met andere universiteiten, de organisatie van congressen, e.a.

Dus:

  • Het gaat enkel over samenwerkingsovereenkomsten die door (de vertegenwoordigers van) de Universiteit Gent worden ondertekend.
  • Ongeacht de entiteit die de samenwerking aangaat (centrale diensten, faculteiten, onderzoeksgroepen of individuele onderzoekers).
  • Er is geen expliciete mensenrechtentoets voor contracten met partners die goederen of diensten leveren aan de universiteit.
  • De uitwisseling en samenwerking tussen academici wordt niet uitgesloten, zolang er geen sprake is van een geformaliseerde samenwerking op institutioneel niveau.

Wat met landen die de mensenrechten schenden?

Er wordt enkel getoetst of een specifieke partner de mensenrechten schendt. Een (universitaire, commerciële of niet-commerciële) partner is niet verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen van de overheid waar zij niet bij betrokken is, of voor het louter uitvoeren van een problematische wet.  Men kan echter niet samenwerken met instellingen die actief bijdragen tot ernstige mensenrechtenschendingen begaan door een nationale overheid.