HR strategie en actieplan voor onderzoekers

De UGent bundelde haar prioriteiten inzake academisch personeelsbeleid voor 2014-2017 in een HR-strategie en -actieplan voor onderzoekers. De Europese Commissie erkent de UGent als een excellente werkgever voor wetenschappelijk personeel.

Onderzoekers leveren hard werk, maar hebben ook nood aan perspectieven voor hun verdere carrière. En wie een vast contract heeft, ervaart de waaier van verantwoordelijkheden vaak als een bron van stress. De UGent wil al haar onderzoekers de beste kansen bieden om een uitdagende carrière op te bouwen in een werkomgeving die hen maximaal ondersteunt.

HR-actieplan voor onderzoekers

Daarom implementeerde de UGent de algemene aanbevelingen van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers in een ambitieuze HR Strategie en Actieplan voor Onderzoekers.

Het Europees Handvest en de Gedragscode voor Onderzoekers heeft tot doel carrières van onderzoekers aantrekkelijker te maken door hen optimale kansen in hun loopbaanontwikkeling te garanderen en een open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers te stimuleren.

De HR Strategie en Actieplan voor Onderzoekers van de UGent omvat 29 actiepunten rond 5 thema’s:

  • Open en transparant rekruteren en evalueren
  • Carrièreperspectieven
  • Arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid
  • Training en opleiding van onderzoekers
  • Ethische en professionele aspecten van onderzoek

Een dertigtal onderzoekers, professoren en beleidsmedewerkers brachten waardevolle aandachtspunten, suggesties en ideeën naar voren in een reeks workshops, focusgroepen en discussies. Zo werd gegarandeerd dat het plan nauw aansluit bij de bekommernissen van de UGent-onderzoeksgemeenschap.

De Europese Commissie heeft de UGent voor dit actieplan in 2014 bekroond met het HR Excellence in Research logo. In hun beoordeling lieten de evaluatoren van de Commissie weten zeer sterk onder de indruk te zijn van het werk dat de UGent hiervoor heeft verricht en de reikwijdte van de acties.

Voor wie?

De UGent HR-strategie en actieplan is bedoeld voor alle academische personeelsleden (doctorandi, postdoctorale onderzoekers, wetenschappelijke medewerkers, zelfstandig academisch personeel). Speciale aandacht gaat uit naar jonge onderzoekers met een tijdelijke aanstelling. Zij zijn het menselijk kapitaal voor de toekomst van het onderzoek, zowel aan de UGent, in onze kennisregio als aan andere instellingen wereldwijd.

Meer informatie?