Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 17, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
EB23 - Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
masterdiploma in sociale wetenschappen (Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Psychologische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, …) of een equivalent.
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep consumentengedrag van de vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie is op zoek naar een voltijds doctoraatsstudent om te werken op een 4-jarig onderzoeksproject over duurzaam spillovergedrag op de winkelvloer.

Projectomschrijving

Het project vertrekt vanuit het idee dat communicatieboodschappen en nudgingtechnieken op de winkelvloer (bv. een duurzaam product op ooghoogte plaatsen) duurzame keuzes kunnen stimuleren. Deze éénmalige keuzes leiden echter niet altijd tot bijkomende duurzame keuzes op andere momenten of in andere contexten. In dit project gaan we na hoe, wanneer en waarom effecten van gedragsinterventies op de winkelvloer overvloeien in aansluitende keuzes, spillovergedrag genaamd. Binnen het project zullen kwantitatieve online, lab en veldstudies worden opgezet om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen. Dit vierjarige project zal worden gerealiseerd onder begeleiding van Prof. Dr. Iris Vermeir en Prof. Dr. Adriaan Spruyt.

Takenpakket

 • Je voert het onderzoek uit en schrijft binnen een termijn van vier jaar een proefschrift aan de hand van gepubliceerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je deelt tussentijdse resultaten via wetenschappelijke artikels en lezingen op conferenties.
 • Je draagt bij aan valorisatie en initiatieven die het onderzoek voor een ruimer publiek ontsluiten.
 • Je zal werken aan de onderzoeksgroep Consumentengedrag — Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie — Universiteit Gent).
 • Je draagt (in beperkte mate) bij aan het onderwijs en dienstverlening naar de vakgroep.

Aanbod:

 • Je aanstelling start ten vroegste op 1 september 2022.
 • Je krijgt een eerste contract van een jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die evaluatie gunstig is, wordt het contract verlengd met drie jaar.
 • Je voltijdse maandelijkse beurs wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor doctoraatsbursalen. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen.
 • Je geniet van de voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer met openbaar vervoer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm.

Functieprofiel

Om in aanmerking te komen voor de functie, dien je te voldoen aan volgende vereisten:

 • Je hebt een masterdiploma in sociale wetenschappen (Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Psychologische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, …) of een equivalent. Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij de start van de aanstelling. Ook laatstejaarsstudenten kunnen solliciteren.
 • Je behaalde goede studieresultaten en blinkt uit in onderzoek (zoals blijkt uit je masterproef of eventuele andere publicaties).
 • Je hebt ervaring met en/of een sterke interesse in het domein van duurzame consumptie.
 • Je hebt ervaring met kwantitatief (experimenteel) onderzoek. Je bent bereid deze onderzoekvaardigheden verder aan te scherpen.
 • Je beschikt over goede analytische vaardigheden, en hebt ervaring met statistische software pakketten.
 • Je bent gemotiveerd, creatief en dynamisch en hebt een passie voor academisch onderzoek.
 • Je hebt een academische attitude gericht op excellentie
 • Je bent georganiseerd en zorgvuldig.
 • Je hebt excellente problem solving en planning vaardigheden.
 • Je bent in staat autonoom te werken maar kan ook functioneren in teamverband.
 • Je bent heel gemotiveerd om je doctoraatstitel te behalen en het vereiste curriculum af te werken.
 • Je hebt sociale vaardigheden en goede communicatie skills die je helpen om voor een groep te spreken.
 • Je hebt een goede kennis van Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Solliciteren

Solliciteren kan alleen online via e-mail gericht aan de promotor Iris Vermeir (Iris.Vermeir@UGent.be) tot de uiterste inschrijvingsdatum (17/07/2022; 23:59). Vermeld in de heading van de e-mail "vacature doctoraatsbursaal duurzaam spillover gedrag". We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via email bezorgd worden.

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • Je cv
 • Een overzicht van je studieresultaten
 • Je motivatiebrief (maximum 2 pagina’s)
 • Een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
 • Mailadressen van twee (academische) referenten

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Iris Vermeir (Iris.Vermeir@UGent.be).