Contact

Onderwijsgerelateerde vragen?

Voor alle onderwijsgerelateerde vragen is er maar één weg: contacteer de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO). Dat kunnen vragen zijn over studiekeuze, studietraject, les- en examenroosters, feedback, diploma's en nog zoveel meer. In examentijd functioneert de FDO ook als permanent examensecretariaat.

Facultair Onthaal- en Infopunt (FOI)

Voor NIET onderwijsgerelateerde vragen! Heb je onderwijsvragen, contacteer dan de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

Tel. 09 264 6277
E-mail 

Onder code rood organiseren we in de mate van het mogelijke permanentie elke werkdag van 9:30 tot 11:30 en op woensdag bijkomend van 13:30 tot 15:30. Je maakt best een afspraak als je speciaal naar de faculteit komt.

Balie internationalisering

Tel. 09 264 9133
E-mail international.PP@UGent.be

Lees meer...

Technische ondersteuning in leslokalen en auditoria

Heb je (dringende) technische ondersteuning nodig in een leslokaal of auditorium, bel 09 264 6481

Campus Dunant

De gebouwen van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) situeren zich in de Henri Dunantlaan. Het hoofdgebouw is gelegen in de Henri Dunantlaan 2.


Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen weergeven op een grotere kaart

Permanentiecentrum UGent

Bij het UGent Permanentiecentum kan je 24/24 terecht ingeval van een noodsituatie, zoals de bedreiging van personen, brand, ongeval.