Feedback

Het OER bepaalt dat na elke examenperiode een feedbackmoment georganiseerd wordt.
Elke student heeft binnen de voorziene feedbackperiode recht op feedback en inzage van de examenkopij en werkstukken ingediend in het kader van niet-periodegebonden evaluatie. Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Indien een student omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om na akkoord tussen de lesgever en de student feedback en inzage van de examenkopij op een ander tijdstip te organiseren.

De student kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Eerstesemesterexamenperiode

Tweedesemesterexamenperiode

  • De feedback over de examens van het 2e semester is voorzien op vrijdag 7 juli 2017.

Tweedekansexamenperiode

  • Op 18 september 2017 is er mogelijkheid tot feedback over alle examenperiodes van het voorbije academiejaar.
    • Overzicht feedback (alle opleidingen, alfabetisch per lesgever) > Onvolledig, check berichten lesgevers op Minerva!

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
Anita Frix
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 6343

Gerelateerde inhoud