Feedback

Het OER bepaalt dat na elke examenperiode een feedbackmoment georganiseerd wordt.
Elke student heeft binnen de voorziene feedbackperiode recht op feedback en inzage van de examenkopij en werkstukken ingediend in het kader van niet-periodegebonden evaluatie. Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Indien een student omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om na akkoord tussen de lesgever en de student feedback en inzage van de examenkopij op een ander tijdstip te organiseren.

De student kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Eerstesemesterexamenperiode

  • De feedback over de examens van het 1e semester is voorzien van 12 t.e.m. 24 februari 2024.
  • Informatie over de feedback vind je per vak op de cursussites op Ufora. Kan je daar niks vinden, dan kan je contact opnemen met het vakgroepsecretariaat of rechtstreeks met de prof.
  • De feedbackformulieren bij je Masterproef zijn te raadplegen via de masterproefapplicatie. Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij jouw promotor.

Tweedesemesterexamenperiode

  • De feedback over de examens van het 2e semester is voorzien van 4 juli (vanaf 15u) t.e.m. 6 juli 2024, voor de Eduma van 5 juli (vanaf 15u) t.e.m. 6 juli 2024.

  • Informatie over de feedback vind je per vak op de cursussites op Ufora. Kan je daar niks vinden, dan kan je contact opnemen met het vakgroepsecretariaat of rechtstreeks met de prof.
  • De feedbackformulieren bij je Masterproef zijn te raadplegen via de masterproefapplicatie. Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij jouw promotor.

Tweedekansexamenperiode

  • Van 16 t.e.m. 21 september 2024 is er de mogelijkheid tot feedback over alle examenperiodes van het voorbije academiejaar.
  • Informatie over de feedback vind je per vak op de cursussites op Ufora. Kan je daar niks vinden, dan kan je contact opnemen met het vakgroepsecretariaat.
  • De feedbackformulieren bij je Masterproef zijn te raadplegen via de masterproefapplicatie. Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij jouw promotor.

Contact

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.

Gerelateerde inhoud