Feedback

Het OER bepaalt dat na elke examenperiode een feedbackmoment georganiseerd wordt.
Elke student heeft binnen de voorziene feedbackperiode recht op feedback en inzage van de examenkopij en werkstukken ingediend in het kader van niet-periodegebonden evaluatie. Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Indien een student omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om na akkoord tussen de lesgever en de student feedback en inzage van de examenkopij op een ander tijdstip te organiseren.

De student kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Eerstesemesterexamenperiode

  • De feedback over de examens van het 1e semester is voorzien op maandag 11 februari 2019.
  • Informatie over de feedback per vak check je eerst via de berichten in de cursusinfosite op Minerva. Kan je daar niks vinden, dan kan je contact opnemen met het vakgroepsecretariaat.
  • De feedbackformulieren bij je Masterproef zijn te raadplegen via de masterproefapplicatie. Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij je promotor.

Tweedesemesterexamenperiode

  • De feedback over de examens van het 2e semester is voorzien op vrijdag 5 juli 2019 (voor de SLO pas vanaf 15u).
  • Informatie over de feedback per vak check je eerst via de berichten in de cursusinfosite op Minerva. Kan je daar niks vinden, dan kan je contact opnemen met het vakgroepsecretariaat.
  • De feedbackformulieren bij je Masterproef zijn te raadplegen via de masterproefapplicatie. Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij je promotor.

Tweedekansexamenperiode

  • Op maandag 16 september 2019 is er mogelijkheid tot feedback over alle examenperiodes van het voorbije academiejaar.
  • Informatie over de feedback per vak check je eerst via de berichten in de cursusinfosite op Minerva. Kan je daar niks vinden, dan kan je contact opnemen met het vakgroepsecretariaat.
  • De feedbackformulieren bij je Masterproef zijn te raadplegen via de masterproefapplicatie. Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij je promotor.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 6266

Gerelateerde inhoud