Presentatie Programmawijzigingen Schakel- & Voorbereidingsprogramma Pedagogische wetenschappen AJ 2021-2022