Gesuperviseerde professionele praktijk (GPP)

Bericht van decaan Ann Buysse en professor Stijn Vandevelde van 23 februari 2024

Beste student

We kregen net de bevestiging van het kabinet dat er een akkoord is in de regering. Het wetsvoorstel wordt versneld voorgelegd aan het parlement. Het is dus zeker: de GPP wordt met twee jaar uitgesteld. Jullie vinden het persbericht hier: Gesuperviseerde professionele praktijk voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen wordt uitgesteld | Frank Vandenbroucke (belgium.be)

Met vriendelijke groet
Ann Buysse - Stijn Vandevelde

Wetgeving

De wet van 10 juli 2016 regelt de erkenning van de klinisch psycholoog en de klinisch orthopedagoog als beroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. De wet bepaalt, onder meer, dat studenten die afstuderen in AJ 2023-24 of later voor het behalen van deze erkenning na de masteropleiding een jaar gesuperviseerde praktijk dienen te volgen. Deze gesuperviseerde praktijk dient in een erkende stagedienst, en onder supervisie van een erkend stagemeester, te worden uitgevoerd, zoals dit ook bij andere beroepsgroepen het geval is (denk hierbij bijvoorbeeld aan artsen of architecten).

Meer informatie over deze wetgeving en de toekenning van de erkenning als klinisch psycholoog/orthopedagoog vind je op de websites van de beroepsverenigingen en de Federale Overheidsdienst:

Beroepsverenigingen:

De Federale Overheidsdienst:

Wie?

Studenten die afstuderen in AJ 2023-24 of later als master in de klinische psychologie of klinische orthopedagogie voor het behalen van hun erkenning na de masteropleiding een jaar gesuperviseerde professionele praktijk dienen te volgen.

Daarnaast vermeldt een overgangsmaatregel: "Studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die hun studies klinische psychologie/klinische orthopedagogiek op 1 september 2016 of ten laatste in de loop van het academiejaar 2016-2017 zijn begonnen, zijn vrijgesteld van de professionele stage ongeacht het academiejaar waarin zij afstuderen in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek. Lees hier wat je moet doen als je in aanmerking komt voor deze vrijstelling.

Deze richtlijn kan je nalezen op de webpagina van Zorg en Gezondheid.

Wat?

De gesuperviseerde praktijk beoogt de master in de klinische psychologie/orthopedagogie alle vaardigheden, vakkundigheden en competenties bij te brengen die nodig zijn om autonoom als klinisch psycholoog/orthopedagoog autonoom te kunnen handelen.

Op dit moment is de overheid bezig met de laatste knopen door te hakken. We wachten dus op communicatie vanuit de overheid rond de precieze modaliteiten van deze gesuperviseerde professionele praktijk (vb. statuut, verloning, evaluatie format, …). Vanuit de informatie die we nu hebben, kunnen we wel communiceren dat deze GPP wellicht vergelijkbaar zal zijn met een eerste werkervaring, waar je aan de slag gaat als klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog, onder supervisie van meer ervaren collega’s ‘(stagemeester en stageteam).

Meer concrete informatie vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid: “ik moet professionele stage volgen, wat nu?”

In het persbericht gepubliceerd door het kabinet van de betrokken minister Frank Vandenbroucke vind je de meest recente informatie en beslissingen rond de organisatie en het statuut van deze gesuperviseerde professionele praktijk (21 december 2023).

Vragen

Bekijk de veelgestelde vragen rond de gesuperviseerde professionele praktijk

Contact

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op!