Studeren met een functiebeperking

Studeer je aan de UGent en heb je een functiebeperking? Dan kan je beroep doen op een uitgebreid aanbod van ondersteunende maatregelen. Het Aanspreekpunt student & functiebeperking volgt jouw dossier nauwgezet op.

Functiebeperking?

Een student met een functiebeperking is een student bij wie er een langdurige of blijvende uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties: ontwikkelingsstoornis (zoals bv. dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS), auditieve beperking, visuele beperking, motorische beperking, psychiatrische beperking, chronische ziekte, overige beperking.

"Langdurig" betekent dat er minstens 12 maanden uitval is geweest en/of dat er in de toekomst een uitval van 12 maanden verwacht wordt.
Studenten met een functiebeperking die ondersteuning nodig hebben om de studies haalbaarder te maken, kunnen onderstaande procedure opstarten om het bijzonder statuut aan te vragen.

Aanvraag bijzonder statuut en faciliteiten

STAP 1: Aanvraag bijzonder statuut via oasis.ugent.be

Om van de dienstverlening van het Aanspreekpunt student & functiebeperking gebruik te kunnen maken, vraag je eerst het bijzonder statuut aan via oasis.ugent.be. Registreer je op tijd en voeg de correcte attestering toe.

 

STAP 2: Afspraak met het Aanspreekpunt student & functiebeperking

Na het indienen van de aanvraag word je uitgenodigd voor een gesprek bij het aanspreekpunt van jouw faculteit. Tijdens dat gesprek bespreek je met het aanspreekpunt wat de impact is van je functiebeperking tijdens de lesweken en examens. Het aanspreekpunt geeft advies over de toekenning en geldigheidsduur van het bijzonder statuut. Bij een positief advies worden de besproken onderwijs- en/of examenfaciliteiten formeel vastgelegd in Oasis.

Tijdens het gesprek kunnen ook andere vormen van begeleiding en ondersteuning aan bod komen:

Volg je een interuniversitaire opleiding, denk er dan aan om je bij elke instelling waar je les krijgt, aan te melden. De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen immers per instelling.

Ga je binnenkort een semester of academiejaar op internationale uitwisseling, dan kan je ook een beroep doen op de dienstverlening van het Aanspreekpunt om de nodige praktische regelingen te treffen.

 

STAP 3: Koppelen van de faciliteiten aan de vakken via oasis.ugent.be

Om je lesgevers te informeren over de toegekende faciliteiten moeten die elk semester gekoppeld worden aan je vakken. Dit staat los van de geldigheidsduur van jouw bijzonder statuut.

 

STAP 4: Heraanvragen statuut of faciliteiten

Studenten met een bijzonder statuut dat één jaar geldig is, moeten het volgende academiejaar opnieuw een statuut aanvragen als ze verder gebruik willen maken van onderwijs- en examenfaciliteiten (zie stap 1).

Studenten met een bijzonder statuut dat geldig is voor de volledige studieduur, moeten hun onderwijs- en examenfaciliteiten elk jaar bevestigen aan het Aanspreekpunt. Voor het bevestigen en koppelen van de faciliteiten gelden dezelfde deadlines als bij de (eerste) statuutaanvraag.

Het is altijd mogelijk om faciliteiten tijdens het jaar aan te passen. Neem hiervoor contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking.

In deze fiche kan je de volledige procedure nog eens volledig nalezen.

Aanspreekpunten

Charlotte De Lange

Afspraak maken via charlotte.delange@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 66

(Voor studenten van de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

 

Ruth Cnockaert

Afspraak maken via ruth.cnockaert@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 69

(Voor studenten van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Politieke en Sociale Wetenschappen)

 

Stijn Defruyt

Afspraak maken via stijn.defruyt@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 70

(Voor studenten van de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Bio-ingenieurswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, Diergeneeskunde en voor de studenten van Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5 - 8500 Kortrijk)