Studeren met een functiebeperking

Studeer je aan de UGent en heb je een functiebeperking? Dan kan je beroep doen op een uitgebreid aanbod van ondersteunende maatregelen. Het Aanspreekpunt student & functiebeperking volgt jouw dossier nauwgezet op.

Functiebeperking?

Een student met een functiebeperking is een student bij wie er een langdurige of blijvende uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties: ontwikkelingsstoornis (zoals bv. dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS), auditieve beperking, visuele beperking, motorische beperking, psychiatrische beperking, chronische ziekte, overige beperking.

"Langdurig" betekent dat er minstens 12 maanden uitval is geweest en/of dat er in de toekomst een uitval van 12 maanden verwacht wordt.
Studenten met een functiebeperking die ondersteuning nodig hebben om de studies haalbaarder te maken, kunnen onderstaande procedure opstarten om het bijzonder statuut aan te vragen.

Aanvraag bijzonder statuut en faciliteiten

STAP 1: Aanvraag bijzonder statuut via oasis.ugent.be

Om van de dienstverlening van het Aanspreekpunt student & functiebeperking gebruik te kunnen maken, vraag je eerst het bijzonder statuut aan via oasis.ugent.be. Registreer je op tijd en voeg de correcte attestering toe.

 

STAP 2: Afspraak met het Aanspreekpunt student & functiebeperking

Na het indienen van de aanvraag word je uitgenodigd voor een gesprek bij het aanspreekpunt van jouw faculteit. Tijdens dat gesprek bespreek je met het aanspreekpunt wat de impact is van je functiebeperking tijdens de lesweken en examens. Het aanspreekpunt geeft advies over de toekenning en geldigheidsduur van het bijzonder statuut. Bij een positief advies worden de besproken onderwijs- en/of examenfaciliteiten formeel vastgelegd in Oasis.

Tijdens het gesprek kunnen ook andere vormen van begeleiding en ondersteuning aan bod komen:

Volg je een interuniversitaire opleiding, denk er dan aan om je bij elke instelling waar je les krijgt, aan te melden. De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen immers per instelling.

Ga je binnenkort een semester of academiejaar op internationale uitwisseling, dan kan je ook een beroep doen op de dienstverlening van het Aanspreekpunt om de nodige praktische regelingen te treffen.

 

STAP 3: Koppelen van de faciliteiten aan de vakken via oasis.ugent.be

Om je lesgevers te informeren over de toegekende faciliteiten moeten die elk semester gekoppeld worden aan je vakken. Dit staat los van de geldigheidsduur van jouw bijzonder statuut.

 

STAP 4: Heraanvragen statuut of faciliteiten

Studenten met een bijzonder statuut dat één jaar geldig is, moeten het volgende academiejaar opnieuw een statuut aanvragen als ze verder gebruik willen maken van onderwijs- en examenfaciliteiten (zie stap 1).

Studenten met een bijzonder statuut dat geldig is voor de volledige studieduur, moeten hun onderwijs- en examenfaciliteiten elk jaar bevestigen aan het Aanspreekpunt. Voor het bevestigen en koppelen van de faciliteiten gelden dezelfde deadlines als bij de (eerste) statuutaanvraag.

Het is altijd mogelijk om faciliteiten tijdens het jaar aan te passen. Neem hiervoor contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking.

In deze fiche kan je de volledige procedure nog eens volledig nalezen.

Aanspreekpunten

Charlotte De Lange

Afspraak maken via charlotte.delange@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 66

(Voor studenten van de faculteiten, Recht en Criminologie, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

 

Ruth Cnockaert

Afspraak maken via ruth.cnockaert@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 69

(Voor studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde)

 

Stijn Defruyt

Afspraak maken via stijn.defruyt@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 70

(Voor studenten van de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Farmaceutische Wetenschappen, Diergeneeskunde)

 

Evelien Halewyck

Afspraak maken via evelien.halewyck@ugent.be – bij dringende vragen: 09 331 02 44

(Voor studenten van de faculteiten Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte, Politieke en Sociale Wetenschappen)

Corona-veiligheidsmaatregelen bij een fysieke afspraak

 • Annuleer je afspraak indien je je ziek voelt of wanneer je de afgelopen 2 weken symptomen vertoonde.
  Test je in de twee weken na jouw afspraak positief op COVID-19, laat dit dan zo snel mogelijk weten.
 • Kom op tijd, maar niet veel te vroeg.

 

Voor de studenten in Gent:

 • Betreed het gebouw enkel via de ingang die uitgeeft op de Jan Frans Willemstraat.
  Enkel de student kan het gebouw betreden, derden worden niet toegelaten (tenzij na voorafgaande toestemming van het Aanspreekpunt)
 • Neem enkel plaats in de wachtruimte wanneer hier nog niemand zit.
  Wacht anders buiten onder de overdekte parking.
 • Loop niet alleen door de gang. Het Aanspreekpunt komt je halen in de wachtruimte of buiten.
 • Draag een mondmasker en ontsmet je handen van zodra je Home Vermeylen binnenkomt.
  Het mondmasker mag worden afgezet wanneer het Aanspreekpunt achter de plexiwand heeft plaatsgenomen.
 • Bezoekers van het Aanspreekpunt kunnen geen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in Home Vermeylen.

 

Voor de studenten in Kortrijk:

 • De studenten van Campus Kortrijk melden zich aan aan het onthaal van GKG en worden daar opgehaald door het Aanspreekpunt.
  Draag in de gebouwen van de UGent/HOWEST steeds een mondmasker en hou dit ook aan tijdens het gesprek wanneer het niet mogelijk is om 1,5m afstand te houden.
  Voorts gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften als voor de afspraken die plaatsvinden in het Aanspreekpunt student & functiebeperking in Gent.