Glastechniek

In onze glasblazerij ontwerpen en bouwen wij, manueel of machinaal, glasinstrumenten voor tijdelijke meetopstellingen uit borosilicaat glas of in combinatie met andere materialen en vaak in samenwerking met onze afdelingen mechanica en elektronicaGlas draaibank

Het betreft meestal unieke, in samenspraak met de klant ontworpen, opstellingen voor chemisch, fysisch of biologisch onderzoek.

Daarnaast bewerken wij ook vlak glas (vensterglas en borosilicaat glas).

Wij verrichten ook herstellingen aan bestaande glasinstrumenten in borosilicaatglas.

 

Opgelet! als u glaswerk ter herstelling aanbiedt, dan moet dit terdege gespoeld, gereinigd en volledig vrij van chemicaliën of biologische residuen zijn: glasblazen is een ambacht hetgeen betekent dat uw glaswerk manueel wordt behandeld en meestal mondgeblazen wordt door onze glasblazers (=mensen). Bovendien wordt het glaswerk tijdens het glasblazen blootgesteld aan zeer hoge temperaturen, waardoor er -bij onvoldoende reiniging van uw kant- toxische dampen kunnen vrijkomen.
Indien u bij ons glaswerk afgeeft, moet dit dus volledig gereinigd zijn en draagt de klant de verantwoordelijkheid voor de gevolgen (mogelijke ongevallen) zo dit achteraf niet het geval blijkt.  Daartoe vindt u hier een formulier dat dient als verklaring en dat door de betaler of een ZAP-lid moet ingevuld worden en samen met het glaswerk in kwestie aan de glasblazer moet worden afgegeven.  Wij behouden ons het recht voor om -bij het niet naleven van bovenstaande eisen- uw glaswerk te weigeren.