Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen is een inrichting voor wetenschappelijk onderzoek in het gebied van de geschiedenis van de wetenschappen en, meer bepaald, de geschiedenis van het wetenschappelijk instrument.

In het museum wordt het patrimonium aan 'oude' instrumenten van de universiteit bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en andere geïnteresseerde bezoekers.

Aan de hand van deze collectie schetst het museum de vooruitgang van de verschillende wetenschappelijke disciplines, gebaseerd op de technologische vooruitgang van het wetenschappelijk instrument.

Het museum gebruik hiervoor haar permanente opstelling en organiseert op geregelde tijdstippen tijdelijke tentoonstellingen. 

Meer info

Website museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen