Diversiteitsteam

View English version

Wat?

Het project Facultaire Verankering van het diversiteitsbeleid kadert binnen de doelstellingen van het Strategisch Plan. Hiervoor wordt per faculteit een diversiteitsteam opgezet met als opdracht het diversiteitsbeleid vorm te geven op facultair niveau.

Wie?

Dit  diversiteitsteam bestaat uit een vaste kern van medewerkers (ZAP, OAP en ATP) en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema. Binnen dit team is er één diversiteitscoördinator (ZAP) die deel uitmaakt van de universitaire Werkgroep Diversiteit & Gender, één of meerdere aanspreekpunten diversiteit (OAP en/of ATP) , verder aangevuld met andere medewerkers (ZAP, OAP, ATP) en studenten. Indien wenselijk, kan het team ook interne of externe experten aanspreken ter versterking.

Samenstelling van het Diversiteitsteam

Actuele activiteiten

Taalcafé @ Faculty of Sciences

is een gelegenheid om talen uit te wisselen tijdens een meet and greet event op vrijdagavond na het werk.

Je kan je Nederlands of eender welke taal oefenen op verschillende niveau's. Neem plaats aan een tafel om te communiceren met moedertaalsprekers en lerenden.

Laat je informeren over Nederlandse taalvereisten en mogelijkheden om Nederlands te leren aan de Universiteit van Gent.

Hapjes en drankjes worden geserveerd.

Waar? Campus Sterre, S2, 3de verdieping, faculteitsraadzaal.

Schrijf je in voor één van de geplande events en duid aan welke talen je wil leren en met welke talen je anderen wil helpen.

Volgende events zijn gepland :

  • 21 april, 16:00 – 19:00
  • 12 mei, 16:00 – 19:00
  • 16 juni, 16:00 – 19:00
    Registratie van 05-06-2023 10:00 tot 14-06-2023 16:00

Aarzel niet om vrienden en collega's mee te brengen, er zijn 2 sessies van 50 minuten met pauzes vooraf, tussendoor en nadien (waarin je ook verschillende talen kan leren).

Voorbije activiteiten

Impact van oorlog op wetenschap en biodiversiteit

De academische wereld is idealiter een open wereld waar kennis constant en overal wordt uitgewisseld.  Onderzoekers werken samen om data te genereren en om wetenschappelijke vragen te beantwoorden.

Helaas zijn conflicten en oorlogen binnen en tussen landen nog steeds een trieste realiteit in 2023. Deze hebben aanzienlijke impact op de mobiliteit van en samenwerking met wetenschappers.

Om dit onderwerp te behandelen, organiseerden het diversiteitsteam van de Faculteit Wetenschappen en de Biologiestudenten een event over de impact van oorlog op wetenschap en onderzoekers (28/3/2023), in het kader van de UGent Diversiteitsweek in maart 2023.

Introductory lecture by Adrian GarsideEen panelgesprek over de impact van oorlog op wetenschap werd voorafgegaan door 2 lezingen die focusten op de impact van oorlog op biodiversiteit en ecosystemen. De eerste lezing werd gebracht door prof. Adrian Garside (King’s College, London). Hij heeft veel ervaring met veldwerk in conflictzones, vooral Zuid-Soedan, waarop hij focuste tijdens zijn presentatie.
Olesya Petrovych, project manager bij WWF Oekraïne, bracht een tweede lezing over de situatie in Oekraïne. Zij besprak de algemene invloed van de oorlog op de natuur, en meer in het bijzonder op bepaalde natuurgebieden.

Het verschil tussen de impact van oorlog op biodiversiteit in beide gevallen is opmerkelijk. Het conflict in Zuid-Soedan is een ‘low budget’, traag conflict, waar de omgeving intact blijft, en er zelfs sprake is van regeneratie van de natuur, omdat mensen zich terugtrekken uit de conflictzone. Dit staat in sterk contrast met de oorlog in Oekraïne, waar wouden worden afgebrand omdat ze een militair voordeel kunnen opleveren voor de verdediger, en waar artillerie wordt ingezet, wat vaak een verwoest landschap achterlaat.

moderator Peter Verlinden and the panel members, left to right: Adrian Garside, Olesya Petrovych, Amaury Frankl, Emnet NegashNa deze interessante introductielessen namen beide sprekers ook deel aan de paneldiscussie, die geleid werd door Peter Verlinden, een journalist voor de VRT met veel ervaring in Afrikaanse conflicten. De andere twee panelleden waren afkomstig van de Vakgroep Geografie aan de UGent.
De eerste is Prof. Dr. Amaury Frankl, wiens onderzoek focust op erosie. Hij beheert onderzoeksprojecten op veel plaatsen in de wereld, onder andere in Ethiopië.
Het laatste panellid was Emnet Negash, een Ethiopische doctoraatsstudent afkomstig uit de Tigray regio, de regio die al een tijd sterk getroffen wordt door een burgeroorlog.
Tijdens het panelgesprek werden zes onderwerpen besproken, gaande van de ethische beschouwingen rond het doen van onderzoek in conflictgebieden tot het belang van internationale samenwerking in de context van onderzoek in oorlogstijd.  Onze vier panelleden hadden allemaal een sterk verschillende achtergrond waardoor ze uiteenlopende meningen hadden over sommige onderwerpen, wat het panel zeker boeiender maakte.
Peter Verlinden zorgde voor een goede begeleiding van de discussie en voegde af en toe zelf een vraag toe waar de discussie dit toeliet. 

time for a pleasant reception after a heavy discussion

Na de zware discussie was er tijd voor een aangename receptie.

FACE 2 FACE winter editie

We nodigden 2 van onze recent aangeworven ZAP-leden uit voor een duo-lezing: Prof. Michal Heller en Prof. Griet Neukermans, om meer te leren over mariene ecologie en theoretische fysica in een ontspannen en informele sfeer, en om de wetenschappers achter de wetenschap te leren kennen. (20 December 2022, 16:00 in Campus Sterre, S2, 3de verdieping, faculteitsraadszaal)

Face2Face Winter Edition 20/12/2022

Autisme

Op vrijdag 1 april 2022 nodigden we Dr. Theo Bakker uit voor een lezing “Inclusion of students with autism in the Faculty of Sciences”. Deze lezing was gedeeltelijk gebaseerd op input, vragen en getuigenissen van mensen van onze faculteit.

Meer informatie over tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor mensen met ASS (Vlaams ondersteuningspremie) vind je hier.

We verwijzen ook naar deze Nerdland podcast met getuigenissen van wetenschappers met autisme.

Grensoverschrijdend gedrag

Op woensdag 11/05/2022 van 12:00 – 13:15 u. gaven Lore Vermeulen en Pieter Detombe (Trustpunt) en Sylvia D’hooge (Juridische dienst) een uiteenzetting over de procedures en mogelijkheden bij o.a. grensoverschrijdend gedrag. De presentatie van die sessie is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.