Excellence Programme in Sciences

Honours Award in SciencesBen je een topstudent en heb je zin voor initiatief, opportuniteit en creativiteit in een brede wetenschappelijke en maatschappelijke context? Dan is het "Excellence Programme in Sciences" wellicht iets voor jou!

Het Excellence Programme in Sciences is opgericht om excellente studenten een traject aan te bieden gericht op verbreding of verdieping van het studiepakket. We rekenen hierbij op studenten die blijk geven van inzet voor de studies, en gemotiveerd zijn om hun curriculum een extra toets te geven, met bvb. zin voor onderneming, multidisciplinair domeinoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek, (maatschappelijk) engagement enz.

De decaan brengt je op de hoogte of jij kan deelnemen aan het programma of niet.

Voel je je hiertoe aangetrokken, stel dan een voorstel op via het sjabloon in bijlage. Een selectiecommissie van de opleiding en de faculteit zal de geselecteerde kandidaten op de hoogte brengen van mogelijkheid tot deelname aan het programma.

Het Excellence Programme in Sciences wordt afgewerkt tijdens het 3de bachelorjaar en 1ste masterjaar.

 

Het programma bestaat uit volgende luiken:

 1. Je krijgt de kans om initiatieven te ontplooien en zelfstandig een project naar eigen voorstel uit te voeren op academisch niveau. Hierdoor kan je inbedden in een deel van een onderzoeksgroep en onder leiding van één of meerdere mentoren een project met succes uitwerken.
  Naast een typisch beta-onderzoeksproject, kunnen voorbeelden of uitbreidingen zijn: concrete (actueel maatschappelijke) realisaties en visibiliteit (bvb. n.a.v. samenwerking met het nieuwe Gentse Universitaire Museum (GUM), citizen science projecten, projecten rond duurzaamheid, ondernemerschap, productontwikkeling (Fablab), biodiversiteit, interdisciplinaire samenwerking met zusterfaculteiten (met klemtonen in alfa-beta en/of beta-gamma onderwerpen), outreach/PR-activiteit bv. naar scholen of overheid. Naast wetenschappelijke kennis en vaardigheden, kan je hiervoor ook vaardigheden zoals projectplanning, communicatie en organisatie, business plan ontwikkeling aanspreken. In de overtuiging dat, naast domeinspecifieke expertise, zaken zoals begrip van andere domeinen, communicatie en samenwerking met experten van andere domeinen en verbreding van visie, cruciale aspecten zijn voor de onderzoekers, bedrijfsmedewerkers, lesgevers, beleidspersonen... van de toekomst, evenals voor de aanpak van huidige en toekomstige problemen, hopen we je hiermee de kans te geven verdiepende en verbredende vaardigheden meer te ontwikkelen.
  Interdisciplinaire projecten, met ook de mogelijk tot samenwerkingen tussen meerdere deelnemende studenten, worden gestimuleerd.
 2. Daarnaast bieden we je de kans jouw opleiding uit te breiden met het volgen van opleidingsonderdelen uit andere opleidingen, het bijwonen van wetenschappelijke lezingen ((inter-)facultair, (inter-)universitair), het voeren van een debat met experten uit een specifiek vakgebied, bijwonen van (internationale) summer schools...
  De geest van dit onderdeel is dat je jouw curriculum opwaardeert door verbreding, zowel op het niveau van inhoud (dus buiten het domein van jouw eigen opleiding) als op het niveau van type (zaken die je in de klassieke opleiding niet of minder aangeboden krijgt). Hiermee bewijs je zin te hebben voor interdisciplinariteit en spreek je jouw talenten op diverse vlakken aan.
  De invulling qua tijd voor dit onderdeel kan vrij, in afspraak met de mentoren en volgens de eigen mogelijkheden binnen het reguliere opleidingsprogramma, worden ingevuld en bedraagt in totaal 180-220 uur per project. Dit kan verspreid worden over twee academiejaren met invulling overdag, tijdens de avond en weekends of tijdens recesperiodes. Er zullen door de faculteit mogelijkheden van opleidingen, lezingen, summerschools en dergelijke worden aangeboden en er is vrije keuze daarbuiten, opnieuw in overleg met de mentoren.
 3. We verwachten van jou aan het einde van het traject een neerslag van de resultaten. Jouw project kan je na beëindiging voorstellen via een zelf te kiezen medium, naar een breder publiek (een artikel in een krant, in een populair wetenschappelijk tijdschrift, in een wetenschappelijk tijdschrift, een lezing voor een breed publiek.....), of via output gericht naar het meer domeinspecifieke doelpubliek (een ‘paper’, deel van een cursus, software...).
 4. Eénmaal per jaar organiseren we een event. Hierbij wordt gevraagd dat de deelnemende studenten in groep een avond organiseren, met hulp van de faculteit, met voorstelling van projecten, ervaringen.... Hierbij spreek je vaardigheden aan als ondernemend handelen, samenwerken, organisatievermogen, contacten leggen, sprekers introduceren etc. De avond geeft jou de mogelijkheid (nieuwe) interdisciplinaire contacten te leggen.
 5. Finaal vragen we je om jouw ervaringen neer te schrijven en te delen met anderen. We houden hiervoor een blog bij op de website.

 

Het eerste luik mag niet verward worden met een bachelor- of masterproject. Bij deze laatste werk je als student onder leiding van academici aan een opgegeven onderwerp. In het geval van het Excellence Programme in Sciences ligt de nadruk bij je eigen initiatief, zowel naar de keuze van het project als naar de uitvoering ervan. Het moet bovendien een individueel uit te voeren project zijn (of met andere deelnemende studenten samen). Vanzelfsprekend zal er een lid van het ZAP mentor zijn, die behalve raadgever de nodige logistieke ondersteuning zal bieden zodat jouw project uitvoerbaar is.

Voor het tweede luik identificeert elke opleiding een of meerdere opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding die zij representatief acht voor de eigen opleiding.

 

Voor meer informatie omtrent het Excellence Programme in Sciences, raadpleeg het reglement.