Biochemie & Biotechnologie - banners infodag

Onderwijs

Structuur bachelor

Inhoud vakken Biochemie & Biotechnologie - Bachelor

Vak Biochemie Vak Genetica
Vak Bioinformatica Vak Gentechnologie
Vak Celbiologie en ontwikkelingsbiologie Vak Microbiologie
Vak Fysiologie Vak Moleculaire Biologie

Wat na je bachelor?

Je hebt drie mogelijke masteropleidingen waarin je rechtstreeks kan instappen.

Master Biochemistry and Biotechnology

De masteropleiding bouwt voort op de brede basisopleiding van de bachelor en heeft een finaliteit in het verwerven van (1) geavanceerde en onderzoeksgebaseerde inzichten, (2) kennis in toepassingsmogelijkheden van de biochemie en biotechnologie, (3) het vermogen om probleemoplossend te denken, en (4) het vormen van een wetenschappelijke en communicatieve houding.

In je masteropleiding kies je een major. Dit kan zijn:

 Onderzoek