Vereniging Gentse Geografen

Logo Iedereen UGent

Op zondag 8/10 is iedereen van harte uitgenodigd op het ‘Iedereen UGent’  evenement dat kadert in ‘200 jaar UGent’. De Vakgroep Geografie neem hier aan deel met verschillende standen en een lezing.

  • Demonstratie van de Kymco (auto die 3D gegevens verzamelt) in de plantentuin
  • 3D-film over onze een aantal 3D-projecten (Mexico, China, Zwitserland)
  • De ‘interactieve’ zandbak
  • Demonstratie van onze VRideo-reality bril met zelf opgemeten 3D-modellen
  • Presentatie over satellietbeelden
  • Stand over 3D en overstromingen

Prof. N. Van der Weghe geeft een lezing om 14u20 ( https://iedereenugent.be/nl/activiteiten/dit-doen-geografen-met-big-data )

 Iedereen is welkom, inclusief familie, vrienden en buren, in de Ledeganck van 13u tot 17h

VGG - Vereniging Gentse Geografen

De VGG verstevigt de band tussen de UGent, de vakgroep Geografie en de afgestudeerde geografen, geomatici en landmeters.

Over ons ...

Het lidgeld bedraagt 5,00 euro. Je wordt dan automatisch ook lid van de koepel Alumni UGent.

meer info

 14/10/2017 - Geografische excursie: ‘Waals Brabant in de corridor Bruxelles-Wallonie: een grensgeval’

onder leiding van Prof. em. dr. Marc Antrop, Prof. dr. Veerle Van Eetvelde en Msc. Trees Ongena

Start: zaterdag 14 oktober 2017 om 8.30u (stipt!) aan het gebouw S8 op de universitaire campus Sterre (parkeergelegenheid is voorzien; inrit langs hoek aan de Galglaan-Krijgslaan) - Terug in Gent: rond 19.00u.

Inschrijving en deelnameprijs

Voor VGG-leden en hun partners: € 50,00 per persoon (niet VGG-deelnemers en hun partners betalen 55,00 €).
Inbegrepen in de deelnameprijs: autocar, drinkgeld bestuurder, middagmaal (één drankje en koffie inbegrepen) en begeleiding. Niet inbegrepen in de deelnameprijs: dranken bij de stopplaatsen. Er is ook een goed gedocumenteerde excursiegids beschikbaar; de prijs bedraagt 10,00 €

Inschrijven ten laatste op 9 oktober 2017 via e-mail/telefoon naar Yvan Vandewalle (0495 79 46 51; e-mail: yvan.vandewalle@telenet.be) of Trees Ongena (0497 18 81 53; e-mail: therese.ongena@ugent.be). Vermeld ook de naam/namen van de deelnemende personen en het aantal gewenste excursiegidsen (de excursiegids wordt uitgedeeld bij het begin van de excursie).

Betaling: Stort ten laatste op 7 oktober 2017 het bedrag (met of zonder 10,00 € extra voor de excursiegids) op rekeningnummer
BE81 4460 0455 7124 (BIC: KREDBEBB) van de
Vereniging van Gentse Geografen,
Park ten Hovelaan 58, 9090 Melle
met de vermelding ‘excursie 14/10/2017 en (eventueel) excursiegids’.

Extra informatie
Bij een (uitzonderlijk) te klein aantal deelnemers wordt de excursie uitgesteld tot een latere datum (en worden de bedragen teruggestort).
Aangepaste kledij en schoeisel niet vergeten.
Het aantal deelnemers is beperkt tot één bus: tijdig inschrijven is dus de boodschap!

 

Voorbije activiteiten

Het VGG archief

Fotomateriaal

Documenten

Ook hiervoor interesse?

08/10/2017: Stadsfestival - Iedereen UGent!

06/10/2017-27/03/2018: Tentoonstelling - Stad en Universiteit. Sinds 1817 - STAM, Gent

01/09/2017-31/12/2017: Tentoonstelling - Mystisch landschap - Museum aan de IJzer, Diksmuide

14/04/2017-31/12/2017: Tentoonstelling - Blaeu's wereld in kaart. Meester-cartograaf in de Gouden Eeuw - Scheepvaartmuseum, Amsterdam (NL)

Vacatures

Eurosense - Junior Technisch-Commercieel Projectmanager

Eurosense - Senior Technisch-Commercieel Projectmanager

Eurosense - Senior Database Manager