Vereniging Gentse Geografen

VGG - Vereniging Gentse Geografen

De VGG verstevigt de band tussen de UGent, de vakgroep Geografie en de afgestudeerde geografen, geomatici en landmeters.

Over ons ...

Het lidgeld bedraagt 5,00 euro. Je wordt dan automatisch ook lid van de koepel Alumni UGent.

meer info

Save the date: 12/10/2019 - Geografische excursie o.l.v. em. Prof. dr. Marc Antrop

 

12/11/2019 - Lezing De ontwikkeling en de groei van de rivierhaven van Gent, tussen 1100 en 1300

Wetenschappelijke lezing, door dr. F. Gelaude - Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Afdeling Erfgoed

Elke Gentenaar weet dat zijn stad gelegen is aan de samenvloeiing van Leie en Schelde.
Maar waar precies de Leie stroomt en welke waterlopen gegraven dan wel natuurlijk zijn, is moeilijker te beantwoorden.
Wat er precies gebeurd is tussen 1100 en 1300 met de rivieren Leie en Schelde, bleef tot vandaag een blanco hoofdstuk in de Gentse stadsgeschiedenis. Welke waterlopen zijn gegraven? Welke ingrepen heeft men uitgevoerd? Wanneer werden deze waterbouwkundige ingrepen uitgevoerd en vooral waarom? Wie waren de opdrachtgevers?

Na een grondig onderzoek naar de waterhuishouding van Gent, met talrijke nieuwe inzichten, kan gesteld worden dat met deze waterbouwkundige ingrepen een rivierhaven aangelegd werd die centraal lag in het stroombekken van de Schelde en die de grondslag vormde voor de welvaart en macht van het middeleeuwse Gent.
(Tekst Frank Gelaude).

 

De lezing op 12 november zal gewoontegetrouw plaatsvinden in het gebouw S8 van de campus Sterre.in een later te bepalen leszaal (Krijgslaan 281, gebouw S8, stipt om 19.00u).

Na de lezing (ca. 20.30u) is er de mogelijkheid om nog even na te kaarten bij een drankje en een hapje.

 

Afspraak:

Inschrijven tot en met maandag 04 november 2019 via e-mail naar: Therese.ongena@Ugent.be (secretaris) of/en yvan.vandewalle@telenet.be (voorzitter)

Kostprijs : gratis voor leden van de VGG (en hun partners). 5 € voor niet VGG-leden. Ten laatste op maandag 4 november over te schrijven op rekeningnummer IBAN:  BE81 4460 04557124 (BIC: KREDBEBB) van de Vereniging van Gentse Geografen, Park ten Hovelaan 58 9090 Melle, met de vermelding ‘naam/namen’ & ‘nascholing Lezing Rivierhaven Gent’ 12/11/2019’.

Indien gewenst kunnen de deelnemers een ‘attest van deelname’ bekomen.

 

Voorbije activiteiten

Het VGG archief

Fotomateriaal

Documenten

kandideren tot 18/06/2019: Universiteit Gent - Vakgroep Geografie - Assistent in het domein "geografische informatie"

De projecten ingediend voor de prijs 2020 moeten in vijf exemplaren op het secretariaat van de Academie (Ringlaan 3, 1180 Brussel) vóór 1 februari 2020 toekomen.

meer info

Ook hiervoor interesse?

03-04-2019 - 22-07-2019: Tentoonstelling La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires - Grand Palais, Paris (FR)

06-04-2019 - 18-08-2019: Tentoonstelling Le Corbusier. Linkeroever-Chandigarh - MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen

21-09-2018 - 22-09-2019: Tentoonstelling De groote oorlog voorbij: 1918-1928 - War Heritage Museum, site Koninklijk Legermuseum, Jubelpark 3, 1000 Brussel

07-04-2019 - 31-10-2019: Openluchttentoonstelling De blik van Bruegel, reconstructie van het landschap - Kapel Sint-Anna-Pede, Heerdebeekstraat, 1701 Dilbeek

04-10-2018 - 05-11-2019: Tentoonstelling De 9 levens van Cornelis Goliath (1617-1660) - Zeeuws Archief, Middelburg (NL)

27-04-2019 - 29-02-2020: Tentoonstelling Landschap in versnelling - Toerisme Heuvelland, Sint Laurentiusplein 1, 8956 Kemmel