Vacatures

Meer vacatures

Deeltijds (30%) praktijkassistent DI08 - Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
Deeltijds (30%) praktijkassistent DI07 - Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie
Deeltijds (30%) praktijkassistent DI09 - Vakgroep Geneeskunde en klinische Biologie van de Kleine Huisdieren
Twee deeltijdse (30 %) praktijkassistenten DI58 - Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Diergeneeskunde
Deeltijds (30%) praktijkassistent DI01 - Vakgroep Vergelijkende Fysiologie en Biometrie