Ombudspersoon en vertrouwenscontact

Voor (doctoraats)studenten: ombudspersoon

Waarvoor kan je bij de ombudspersoon terecht?

 • om je hart te luchten over bepaalde situaties
 • problemen en klachten i.v.m. lessen, practica, syllabi, examens, ... die je niet kan regelen met de lesgever of assistenten
 • onafhankelijke bemiddeling bij een geschil met een professor of assistent
 • problemen met examenroosters
 • raad bij ziekte, een ongeval, persoonlijke en familiale problemen die je studies beïnvloeden
 • toelichting bij je rechten en plichten als student

Opvolging

De ombudspersoon:

 • zal je klacht onderzoeken
 • zal een oplossing proberen te bereiken in het belang van alle partijen
 • verzekert hierbij volledige discretie
 • onderneemt niets zonder de toestemming van de student
 • werkt nauw samen met de facultaire studietrajectbegeleider

Voor studenten Campus Coupure

Voor studenten Campus Kortrijk

Voor studenten Campus Schoonmeersen

Voor doctoraatsstudenten (AAP, bursalen en WP)

Voor personeel: vertrouwenscontact

Waarvoor kan je bij het vertrouwenscontact terecht?

 • Je hebt nood aan een luisterend oor
 • Je ervaart stress, samenwerkingsproblemen, conflicten of ongewenst gedrag op het werk

Voor alle personeelsleden van FBW