Ombudspersoon, vertrouwenscontact en Trustpunt

Ervaar je problemen? Bij deze personen en diensten kan je terecht.

Voor studenten en doctorandi: ombudspersoon

Waarvoor kan je bij de ombudspersoon terecht?

 • om je hart te luchten over bepaalde situaties
 • problemen en klachten i.v.m. lessen, practica, syllabi, examens, ... die je niet kan regelen met de lesgever of assistenten
 • onafhankelijke bemiddeling bij een geschil met een professor of assistent
 • problemen met examenroosters
 • raad bij ziekte, een ongeval, persoonlijke en familiale problemen die je studies beïnvloeden
 • toelichting bij je rechten en plichten als student

Opvolging

De ombudspersoon:

 • zal je klacht onderzoeken
 • zal een oplossing proberen te bereiken in het belang van alle partijen
 • verzekert hierbij volledige discretie
 • onderneemt niets zonder de toestemming van de student
 • werkt nauw samen met de facultaire studietrajectbegeleider

Voor studenten Campus Coupure

Voor studenten Campus Kortrijk

Voor studenten Campus Schoonmeersen

Voor doctoraatsstudenten (AAP, bursalen en WP)

Voor personeel en doctorandi: vertrouwenscontact

Waarvoor kan je bij het vertrouwenscontact terecht?

 • Je hebt nood aan een luisterend oor
 • Je ervaart ongewenst gedrag, stress, samenwerkingsproblemen of conflicten op het werk

De vertrouwenscontacten zijn gebonden aan discretieplicht en fungeren als eerste aanspreekpunt voor medewerkers die psychosociale risico’s ervaren zoals ongewenst gedrag op het werk, stress, samenwerkingsproblemen, conflicten, … Zij bieden medewerkers een luisterend oor en informeren over mogelijke oplossingswegen.

Zij werken volledig onafhankelijk en autonoom binnen de faculteit. Het netwerk van vertrouwenscontacten wordt gecoördineerd door Trustpunt, het centrale departement Psychosociaal Welzijn. Om de objectiviteit, onafhankelijkheid en neutraliteit te waarborgen, is het vertrouwenscontact geen vakbondsafgevaardigde noch een lid van een bestuursorgaan.

Wie?

Grensoverschrijdend gedrag: Trustpunt

Grensoverschrijdend gedrag: Trustpunt luistert. Bekijk wat ze voor jou kunnen doen:

Binnen de UGent willen we dat iedereen op een zorgzame, positieve en respectvolle manier met elkaar omgaat: medewerkers, studenten en externen die met onze universiteit in contact komen. In onze gedragscode stippelen we uit wat dit concreet betekent.