Commissie Veiligheid, duurzaamheid en welzijn

De Commissie Veiligheid, Duurzaamheid en Welzijn van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) bundelt de werking van de subcommissie Veiligheid (SCV), subcommissie Duurzaamheid (SCD) en subcommissie Welzijn en inclusie (SDW) en toetst de aanbevelingen en acties van deze subcommissies af bij alle geledingen. De commissie waakt over het psychisch en fysiek welzijn van iedereen in de faculteit, in een duurzame en veilige omgeving.  

De subcommissies 'Veiligheid', 'Duurzaamheid' en 'Welzijn en Inclusie' rapporteren aan de Commissie Veiligheid, duurzaamheid en welzijn. 

Missie

 • Instaan voor een veilige, aangename werkomgeving met zorg voor milieu aan de FBW. Via de subcommissie Veiligheid heeft de Commissie als taken o.a. het opvolgen van de werking en training van de Eerste Interventie Ploegen (EIP) en de organisatie van brandoefeningen en evacuatieoefeningen, het voeren van het afvalbeleid, het voeren van een preventiebeleid en  het opvolgen van de vergunningen van de faculteit.
 • Het verder integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de FBW zodat duurzaamheid intrinsiek deel wordt van het DNA van onze faculteit. 
 • Vormgeven van het diversiteitsbeleid aan de FBW en de UGent. Studenten en personeelsleden helpen om barrières te doorbreken. Ze wil een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving creëren op basis van overleg, inspraak en breed gedragen beslissingen. Samen met anderen en op initiatief van de Subcommissie Welzijn gaat de commissie over tot concrete acties op het vlak van diversiteit, inclusie en welzijn. Bij specifieke problemen kan de commissie doorverwijzen naar bevoegde instanties en/of personen.

Subcommissies

Samenstelling

Voorzitter

 • Kris Verheyen (Wouter Maes)

Secretaris

 • Annelies Eeckhaut

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20: Kris Verheyen
 • BW21: Pieter Spanoghe
 • BW22: Maaike Vercauteren
 • BW23: Charlotte Grootaert
 • BW24: Filip Tack
 • BW25: Ramon Ganigué
 • BW26: Paul Van Liedekerke
 • BW27: Joost Dessein

AAP

 • Martijn Castelein

ATP

 • Tim Lacoere (vervanger Hilde Dewulf)

Studenten

 • Helena Van Tichelen