Opleidingscommissie Bio-informatica

De opleidingscommissies (OC) van de Universiteit Gent zijn permanente adviesorganen van de faculteiten met betrekking tot het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en). In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan. Hun taak omvat ook de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of meerdere opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Voor het uitvoeren van deze doelstellingen werd de Opleidingscommissie Bio-informatica opgericht. De OC-Bioinformatica brengt advies uit, o.a. aan de faculteitsraad van de FBW, over thema's omtrent de interfacultaire master Bio-informatica.

Taak

  • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • Goedkeuring evaluatie- en examenvormen
  • Programmahervormingen en bijsturingen van het programma organiseren en begeleiden
  • Jaarlijks aanduiden van de lesgevers