Onderzoeksplatform Mytox na 10 jaar actiever dan ooit

(12-07-2017) Onderzoeksplatform Mytox aan de AUGent doet al tien jaar onderzoek naar alle verschillende aspecten van mycotoxines en schimmels in agro-food.

Meer info: 

Giftige schimmels en de mycotoxines die ze produceren zorgen wereldwijd voor gevaren bij dier en mens. Daarom doet multidisciplinair onderzoeksplatform Mytox aan de AUGent ondertussen al tien jaar onderzoek naar alle verschillende aspecten van mycotoxines en schimmels. Met de organisatie van het Mycokey congres en de oprichting van Mytox South is het onderzoeksplatform na tien jaar levendiger dan ooit. De onderzoekers blikken terug op de voorbije tien jaar en maken ook hun toekomstplannen duidelijk.

 


Wat is Mytox nu precies? De naam Mytox (op zijn Engels uitgesproken) is een afkorting van de volledige naam van het onderzoeksplatform ‘MYcotoxins and TOXigenic moulds’. Het is een multidisciplinaire onderzoeksgroep aan de Associatie Universiteit Gent (AUGent) die streeft naar oplossingen voor mycotoxineproblemen. Mycotoxines zijn giftige stoffen die worden aangemaakt door schimmels zoals Fusarium, Aspergillus en Penicillium. Die stoffen vormen een bedreiging voor mens en dier door bijvoorbeeld besmetting van veevoeder.

Mytox onderzoekt schimmels en de verschillende soorten mycotoxines die ze produceren. Zo brengen de onderzoekers hun voorkomen in kaart en analyseren ze de risico’s die ze met zich mee brengen. Mycotoxines kunnen ernstige gevolgen hebben op de gezondheid van dier en mens. Ook deze verschillende gevaren worden uitvoerig onderzocht. Verschillende faculteiten van de Universiteit Gent en Hogeschool Gent werken samen in het project om onderzoek te voeren naar de vele aspecten van mycotoxines.

Om al deze vergaarde kennis te delen organiseert Mytox diverse internationale symposia en congressen. Eerder dit jaar deelden de doctoraatsstudenten al hun onderzoek met elkaar en met alle geïnteresseerden. Dit doen ze jaarlijks op de Mytox-happening. Op die dag krijgt ook telkens één van hen de Mytox Award als erkenning voor zijn/haar onderzoek. Dit jaar ging die naar Jonas Vandicke met zijn onderzoek over mycotoxines in maïskuilen

Geschiedenis

Professor Sarah De Saeger is er al bij van bij de oprichting. Zij weet dus alles over het ontstaan en de geschiedenis van Mytox. Met de originele verslagen van de eerste vergaderingen bij de hand, vertelt ze over de evolutie die Mytox heeft doorgemaakt en hoe de onderzoeksgroep gegroeid is. “Wat begon als een klein project met een beperkt budget van €4500, is nu, 10 jaar later uitgegroeid tot een wereldwijd bekende onderzoeksgroep met investeringen van meer dan €5.000.000”, aldus De Saeger. “In de afgelopen 10 jaar hebben we dan ook al heel wat verwezenlijkt. Met tal van wetenschappelijke publicaties, doctoraten, thesissen en samenwerkingsverbanden over de hele wereld zette Mytox zich op de kaart”, besluit de professor.

Mytox South

Mycotoxines zijn een wereldwijd probleem. De gevaren bestaan dus niet enkel hier, in Vlaanderen. Mytox is op zich al een breed platform, maar om nog internationaler te werk te kunnen gaan werd Mytox South opgericht. Dat is een netwerk van samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen in de Verenigde Staten, China en Afrika. Mytox werkt hierbij samen met tal van wereldwijd gerenommeerde onderzoekers. Vooral in het zuiden vormen mycotoxines door een gebrek aan kennis en middelen nog een grote bedreiging voor zowel dier als mens. Mytox South brengt nu de westerse kennis tot bij die ontwikkelingslanden. Het doel van Mytox South is dan ook om de voedselveiligheid overal ter wereld te verbeteren door kennis en expertise te verspreiden.

Mycokey

Mytox organiseert dit jaar voor het eerst het internationale Mycokey congres. Het centrale thema is de wereldwijde vermindering van mycotoxines in de voedsel- en voederketen. Door dit soort symposia en congressen te organiseren draagt Mytox opnieuw bij tot een meer internationaal draagvlak. Mytox biedt daardoor een antwoord op de nood aan meer internationalisering en wereldwijde samenwerking.

Mycokey zal plaatsvinden van 11 tot 14 september in Gent. De onderzoekers hebben er alvast zin in. Mycokey en Mytox South zijn duidelijke bewijzen dat Mytox er na 10 jaar dus zeker nog de brui niet aan geeft. Integendeel, het wil nog meer samenwerkingsverbanden aangaan over de hele wereld om mycotoxines nergens nog een kans te geven. Het Mytox project wordt nu al, volledig terecht, een ‘succes story’ genoemd, maar verdere onderzoeken blijven noodzakelijk in de strijd tegen schimmels en mycotoxines. En dat is precies waar Mytox blijft op inzetten.

AANVULLENDE VERSLAGGEVING

VILT