Opleidingen

In onze opleidingen komen alle aspecten van de levende materie aan bod. Van duurzame productie en verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen tot hoe we natuur en leefmilieu kunnen beheren en beschermen.

Je kan kiezen uit 26 opleidingen die alles overkoepelen van wat er met de levende materie kan gebeuren. De opleidingen zijn opgedeeld volgens verschillende profielen:

  1. Bio-ingenieursopleidingen: vormen concept-ingenieurs die vanuit bestaande kennis nieuwe concepten ontwikkelen.
  2. Industrieel ingenieursopleidingen: vormen applicatie-ingenieurs die ontwikkelde concepten vertalen naar de werkvloer en ze erop toepassen.
  3. Engelstalige masteropleidingen
    • Opleidingen met een focus op ontwikkelingssamenwerking, zodat studenten na hun studie problemen van ontwikkelingslanden mee kunnen oplossen. Gedeeltelijk gefinancierd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).
    • Innovatieve masteropleidingen rond specifieke actuele thema's ter bevordering van een Europese kenniseconomie. Gedeeltelijk gefinancierd door Europese programma's.

Bachelor

Bio-ingenieur (Campus Coupure)

Bio-ingenieursopleidingen vormen concept-ingenieurs die vanuit bestaande kennis nieuwe concepten ontwikkelen. Deze opleidingen worden in het Nederlands gedoceerd.

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen:

Download de brochure Bio-ingenieur 

 

Industrieel ingenieur (Campus Schoonmeersen en Campus Kortrijk)

Industrieel ingenieursopleidingen vormen applicatie-ingenieurs die ontwikkelde concepten vertalen naar de werkvloer en ze erop toepassen. Deze opleidingen worden in het Nederlands gedoceerd.

Download de brochure Bio-industriële wetenschappen

 

Download de brochure Biowetenschappen

 

Bachelor of Science (Global Campus, Zuid-Korea)

Deze opleidingen zijn Engelstalig en worden gedoceerd aan de Global Campus van de Universiteit Gent in Incheon, Zuid-Korea.

Master

Bio-ingenieur (Campus Coupure)

Deze opleidingen leiden tot de titel Bio-ingenieur.

 

Industrieel ingenieur (Campus Schoonmeersen en Campus Kortrijk)

Deze opleidingen leiden tot de titel Industrieel ingenieur.

Campus Schoonmeersen, Gent

 

Campus Kortrijk

Master of Science in de industriële wetenschappen:

Internationale masteropleidingen

Deze opleidingen leiden niet tot een ingenieurstitel.

Master-na-master

Na je studies

Heb je al een diploma?

Wil je een masteropleiding volgen?

Kies je diploma en bekijk je mogelijkheden: