Van industrieel ingenieur naar bio-ingenieur

Van industrieel naar bio-ingenieur

Je bent industrieel ingenieur en je wilt ook nog het diploma van bio-ingenieur behalen? Dat kan!

Als je één van onderstaande ingenieursdiploma’s hebt, dan kan je in 120 ECTS (2 jaar voltijdse studie) een diploma van Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen behalen (volgens het principe van 'horizontale instroom').

 • Master of Science in de biowetenschappen
 • Master of Science in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie
 • Master of Science in de industriële wetenschappen:
  • biochemie
  • chemie
  • milieukunde

Je kan kiezen uit 7 bio-ingenieursopleidingen ongeacht de gevolgde specialisatie in de opleiding tot industrieel ingenieur.

Het programma 'horizontale instroom' is een individueel aangepast programma van minstens 120 ECTS. De curriculumcommissie stelt het programma samen rekening houdend met jouw vooropleiding. Zo'n programma bestaat uit plichtvakken van de gekozen masteropleiding (inclusief masterproef), bachelorvakken uit de meest voorbereidende afstudeerrichting, en zelf te kiezen keuzevakken.

Je kan maar inschrijven voor een horizontaal instroomprogramma als je één van bovenstaande masterdiploma's hebt behaald.

Voorbeelden van programma's

De samenstelling van je programma 'horizontale instroom' hangt af van de vakken die je al gevolgd hebt.

Om je een idee te geven van hoe een programma er kan uitzien, kan je hier enkele voorbeeldprogramma's bekijken voor Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen per specialisatie:

Zo leg je je programma vast

Om je programma 'horizontale instroom' definitief vast te leggen, dien je een aanvraagdossier in bij de trajectbegeleider. Dit kan via in de periode 1 maart - 30 augustus.

Het dossier omvat:

 • de naam van de bio-ingenieuropleiding die je wil volgen
 • een overzicht van de studies die je al hebt gevolgd
 • kopieën van diploma's en puntenbriefjes
 • omschrijving van de gevolgde vakken (= link naar de studiegids van de instelling waar het diploma werd behaald)

Trajectbegeleider