Bachelor bio-ingenieur: praktische info voor 2022-2023

Examenresultaten en feedback

Wanneer weet ik mijn punten?

Op donderdag 15 september 2022 om 17u komen je punten online op oasis.ugent.be

Kan ik feedback vragen over mijn resultaten?

Ja. Iedereen heeft recht op feedback.

Je lesgevers kondigen de mogelijke data voor feedback aan op Ufora.

De officiële feedbackperiode duurt tot en met zaterdag 24 september 2022.

Aan alle niet‐geslaagden wordt ten stelligste aangeraden om hun examen(s) in te kijken! Zo krijg je meteen een eerste zicht op wat goed en wat minder goed ging.

Veranderen van opleiding

Naar een industrieel ingenieuropleiding aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Stop je met de opleiding tot bio-ingenieur? Verander je naar een bacheloropleiding tot industrieel ingenieur? Zit je nog met vragen over de opleiding en eventuele vrijstellingen?

Neem dan rechtstreeks contact op met de trajectbegeleiders van die opleiding:

Bachelor in de biowetenschappen (Gent, Campus Schoonmeersen):

Bachelor in de bio-industriële wetenschappen (Campus Kortrijk)

Informatiesessie  'Heroriënteren van bio-ingenieur naar industrieel ingenieur biowetenschappen' - 22 september 2022

Naar een opleiding aan een andere UGent-faculteit

Heroriënteren naar een opleiding aan een andere faculteit? Vragen over die opleiding en eventuele vrijstellingen?

De trajectbegeleiders van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen immers niet beslissen over vrijstellingen die je kan krijgen aan een andere faculteit. 

Naar een opleiding aan een andere universiteit of hogeschool

Heroriënteren naar een opleiding aan een andere onderwijsinstelling? Vragen over die opleiding en eventuele vrijstellingen?

 • Zoek dan op hun webpagina de juiste contactgegevens.

De trajectbegeleiders van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen je niet adviseren over opleidingen aan andere universiteiten of hogescholen. 

Herinschrijven

Waar en hoe moet ik mij herinschrijven?

 • Vanaf 16 september tot en met 30 september kan je je herinschrijven: 
  • Ga naar oasis.ugent.be > Algemeen > Inschrijven > Klik op de knop 'Inschrijven' onder de opleiding waarvoor je opnieuw wil inschrijven. Volg de verdere instructies.
 • Vanaf 1 oktober: uitzonderlijke laattijdige inschrijving mits toestemming van de faculteit! 

Voor welke opleiding moet ik me inschrijven?

Dit is afhankelijk van de samenstelling van het curriculum:

 • Curriculum met vakken uit 1ba en/of 2ba: inschrijven in “Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen”
  • Behaalde je al vakken uit 2ba, dan kan het gebeuren dat OASIS jou niet meer de keuze biedt om te kiezen voor het "Gemeenschappelijk gedeelte". In deze situatie kan je niet anders dan kiezen voor een afstudeerrichting zelfs als in het jou bedoeling om dit academiejaar enkel 2ba af te werken. De gekozen afstudeerrichting is niet bindend voor de vervolginschrijvingen in de bacheloropleiding.
 • Curriculum met vakken uit 3ba: inschrijven in "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx"
 • Curriculum met vakken uit bachelor én master: eerst herinschrijven voor "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx", dan via de knop “inschrijving voor de vervolgopleiding” inschrijven voor de gekozen masteropleiding

Lesrooster, examenrooster en groepsindeling

Waar vind ik mijn lesrooster en groepsindeling?

Vanaf 2022-2023 gebruikt UGent TimeEdit als roostersoftware in plaats van Centauro

Lees hier meer over les- en examenroosters

 • Volg je een modeltraject (alle vakken van één jaar)? Dan word je door oasis aan een groep gekoppeld van zodra je je curriculum indient en dus in voorstel plaatst. Doe dit best voor de start van het academiejaar en uiterlijk op 30 september

 • Volg je een geïndividualiseerd traject? Je moet zelf je groep aanduiden in oasis. Lees hieronder verder.

Geïndividualiseerde trajecten

Wat zijn de voorwaarden om een GIT te volgen?

Niet iedereen kan een geïndividualiseerd traject volgen. Je moet voldoen aan de GIT-voorwaarden en curriculumregels.

Mag ik in de bachelor zomaar vakken kiezen?

De bacheloropleiding is zodanig opgebouwd dat vakken op een zo logisch mogelijke manier op elkaar volgen. Om een vak goed te kunnen volgen en de slaagkans te vergroten, hou je bij het samenstellen van een curriculum best ook rekening met deze opbouw. 

Lees meer in dit document

Hoe dien ik mijn curriculum in? Hoe kies ik als GIT-student mijn groepen?

 1. Bekijk de volledige lesrooster van een programma en ga na welke vakken er overlappen. Lees hier meer over lesroosters raadplegen. Wil je geen overlap? Dan moet je een vak van het hoogste jaar laten vallen in je curriculum. Indien er meerdere groepen zijn voor een vak kan je aansluiten bij de groep die best in je lesrooster past. Voor sommige vakken vind je in de lesrooster extra informatie zoals welke groep bedoeld is voor welke keuzemodule in de bachelor. 
 2. Na het samenstellen van je GIT in http://oasis.ugent.be, leg je het voorstel ter goedkeuring voor aan de curriculumcommissie door te klikken op de knop "voorleggen ter goedkeuring". Nadien kan je jouw curriculum zelf niet meer wijzigen. Je kan starten met het volgen van je GIT in afwachting van de officiële goedkeuring van de curriculumcommissie. Doe dit vóór 30 september. Meer over het samenstellen en indienen van het FBW-curriculum.
 3. Duid de groepen aan in oasis. Je kan dit pas doen nadat je curriculum is voorgelegd ter goedkeuring. Wacht hier dus niet mee want soms zit een bepaalde groep al vol. Je kan niet meer wijzigen van groep nadat je hebt gekozen. De deadline is 30 september.
 4. Je kan bij het samenstellen van jouw GIT ook al rekening houden met de voorlopige examenroosters.

Trajectbegeleiding Bio-ingenieurswetenschappen

Ik heb alle informatie over inschrijvingen, curriculum ... doorgenomen en zit nog met vragen. Bij wie kan ik terecht?

  • Maak een afspraak met de trajectbegeleider, Isabelle Vantornhout.  Dit kan on campus of online.
  • Gelieve niet te mailen of te bellen voor een afspraak. Om de gesprekken met de studenten niet te storen, wordt de telefoon niet beantwoord.
  • Korte vragen kan je stellen via . Let wel, verwacht niet onmiddellijk een antwoord, mails kunnen pas na de kantooruren beantwoord worden.
   • Gelieve dezelfde mail geen tweede maal te versturen.
   • Het heeft geen zin om dezelfde mail ook naar andere personen binnen de faculteit te sturen. De collega’s sturen die op hun beurt toch door naar de juiste trajectbegeleider binnen de faculteit.

Studiebegeleiding Bio-ingenieurswetenschappen

Ik heb vragen over mijn studiemethode. Wie kan ik contacteren?