Summer/Winter School

Tijdslijn

Enkel om een summer/winter school als keuzevak in je curriculum te laten valideren moet je onderstaande stappen volgen. Als je de summer/winter school niet in je curriculum wil opnemen moet je geen uitwisselingsaanvraag in Oasis indienen.
Een summer/winter school die je al hebt gevolgd kan je achteraf niet meer laten toevoegen in je curriculum, dien dus zeker voldoende op voorhand je aanvraag in!

Een beknopt stappenplan vind je in de figuur. Daaronder staat meer uitleg bij elke stap. Download de tijdslijn.

Tijdslijn uitwisseling summer school

1. Interesse?

Infosessie

 • (Her)bekijk de presentatie van de infosessie, meer uitgebreide informatie kan je op deze webpagina vinden.
 • Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via out.fbw@ugent.be

Voorwaarden

 • Je kan een summer/winter school als keuzevak laten valideren in het curriculum van je masteropleiding.
 • Je mag een summer/winter school enkel volgen tijdens lesvrije periodes (controleer de academische kalender).
 • Je kan in je opleiding slechts 1 summer/winter school laten valideren in je curriculum.

2. Bestemming kiezen

Aanbod

 • Op onze 'Welcome abroad' pagina in Ufora dele we alle info over interessante summer/winter schools die wij ontvangen.
 • Lesgevers kunnen je ook op de hoogte brengen van interessante summer/winter schools in je vakgebied.
 • Je mag zelf een summer/winter school voorstellen.

Aanvraag indienen

Heb je een interessante summer/winter school gevonden die je in je curriculum als keuzevak wil opnemen?
Dien voldoende op voorhand een aanvraag in bij de opleidingsverantwoordelijke (= voorzitter opleidingscommissie) van jouw masteropleiding. De opleidingscommissie beslist of je deze summer/winter school in je curriculum mag valideren en hoeveel studiepunten eraan worden toegekend.

Voeg bij je aanvraag zeker informatie toe over:

 • de onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt.
 • de inhoud en het programma van de opleiding. De inhoud mag niet overlappen met de inhoud van een vak dat je al hebt gevolgd of nog moet volgen in je opleiding.
 • waarom deze summer/winter school een meerwaarde biedt in jouw opleidingsprogramma.
 • indien van toepassing: de manier van evalueren.
 • indien beschikbaar: een link naar de website van de summer/winter school.

3. Financiering

Sommige instellingen bieden zelf beurzen aan voor studenten die hun summer/winter school volgen.

4. Uitwisselingsaanvraag in Oasis

Als je je bacheloropleiding niet aan UGent hebt gevolgd: vul hier eerst een inschrijvingsaanvraag in om je in Oasis te kunnen aanmelden. Daarna kan je de procedure volgen zoals hieronder beschreven.

Aanvraagprocedure

Ga naar oasis.ugent.be. Ga in het linkermenu naar het academiejaar van je uitwisseling en selecteer 'Uitwisseling'.

In de Oasis handleiding vind je algemene instructies.

Elke student die naar het buitenland gaat moet zo snel mogelijk een uitwisselingsaanvraag registreren, ook als je geen beurs wil aanvragen!
Dit moet ten laatste 4 weken voor vertrek in Oasis worden ingegeven, conform artikel 46 §4 in het Onderwijs- en examenreglement.
Je bent zelf verantwoordelijk om je te registreren voor de summer/winter school voor hun deadline.

5. Curriculum in uitwisseling (ciu)

In de Oasis handleiding vind je algemene instructies voor het invullen van je curriculum in uitwisseling (ciu). Enkele belangrijke richtlijnen:

 • Geef als naam van het uitwisselvak de titel van de summer school in.
 • Aantal studiepunten: afhankelijk van de beslissing van de opleidingscommissie.
 • Substitutie: dit mag je leeg laten, aangezien dit als keuzevak wordt gevalideerd en dus geen bestaand UGent-vak vervangt.

6. Certificaat van deelname

Laad je certificaat van deelname op in Oasis bij je uitwisselingsaanvraag als type 'Transcript of Records'.

FAQ's

Mag ik verschillende keren op uitwisseling tijdens mijn opleiding?

 • Ja, een combinatie van uitwisseling voor stage en vakken en/of masterproef is mogelijk. Voor elk type mobiliteit gelden andere regels en procedures, die je op deze website kan vinden.
 • Je kan slechts 1 summer school in je curriculum laten valideren.

Hoeveel studiepunten krijg ik in mijn curriculum voor de summer/winter school?

 • Dit wordt beslist door de opleidingscommissie. Dien zeker je aanvraag voldoende op voorhand in bij de opleidingsverantwoordelijke als je de summer/winter school in je curriculum wil laten valideren.

Hoe wordt mijn behaalde resultaat omgezet?

 • Als er op je certificaat van deelname een score wordt vermeld en de organiserende instelling stelt een grade distribution table ter beschikking, zal je score worden omgezet volgens de ECTS-richtlijnen.
 • Als er enkel vermeld wordt dat je geslaagd bent, wordt er een "PASS" ingegeven bij je score. In dat geval wordt het opleidingsonderdeel niet in rekening gebracht bij het bepalen van je graad van verdienste.

Ben ik door UGent verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?

 • Voor je ziekteverzekering moet je bij je eigen ziekenfonds langsgaan om te informeren wat de voorwaarden zijn voor terugbetaling van kosten in het buitenland. Zorg dat je zeker een Europese Ziekteverzekeringskaart hebt, herkenbaar aan de blauwe kleur.
 • Voor de ongevallenverzekering gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je aan de UGent les volgt.
 • Voor studenten die naar het buitenland gaan is er ook reisbijstand voorzien door UGent.
 • Denk zeker ook eens na over extra verzekeringen.
 • Deze verzekeringen zijn enkel van toepassing indien je uitwisselingsaanvraag voor je vertrek in orde werd gebracht.

Vragen?

Neem gerust contact op via .