Bachelorproef - Campus Kortrijk

1. Tijdlijn bachelorproef: wat doe je wanneer?

Je bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding 'bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen'.

Deze bachelorproef, die je in een groep van drie of vier studenten uitwerkt, bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche en het 'Bachelorproefcompendium'). Je zal verspreid over het 1e en 2e semester tijdens vier hoor- en werkcolleges ingelicht worden over verschillende belangrijke aspecten van een bachelorproef.

In onderstaande tijdlijn vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

tijdlijn bachelorproef bio-industriële wetenschappen 2022-2023

2. Hoe wordt je bachelorproefonderwerp toegekend?

vanaf 05/10/2022 wordt door de bachelorproefcoördinator de groepssamenstelling, alsook de onderwerptoekenning bekend gemaakt via de Ufora-cursussite. 

3. Starten met de bachelorproef

Wat wordt van jullie verwacht?

 • Neem de studiefiche grondig door.
 • Uiterlijk op 21/10/2022 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.
 • Kom voorbereid naar jullie eerste overleg met promotor/tutor.  
 • Gebruik Galileo als basisplatform inzake wetenschappelijke communicatie (schrijven en spreken). 
 • Volg de informatie en communicatie over de bachelorproef op via de website en Ufora.
 • Respecteer de afspraken die gemaakt zijn binnen het labo.
 • Volg feedback op en houd jullie aan gemaakt deadlines.
 • Handel volgens de afspraken rond wetenschappelijke integriteit.
 • Vraag hulp als die nodig is.

Waar hebben jullie recht op?

 • Een actieve begeleiding van jullie promotor/tutor.
 • Minimaal 3 feedbackmomenten waarbij je feedback krijgt omtrent zowel de vorderingen rond het schrijven van de bachelorproef als het praktisch werk..
 • Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op het formulier 'Formulier overzicht feedback door promotor'.

4. Wanneer moet de literatuurstudie ingediend worden?

De literatuurstudie van de bachelorproef wordt in het Nederlands geschreven. Meer informatie over de inhoud en opmaak is terug te vinden op de Ufora-cursus en het 'Bachelorproefcompendium'.

De deadline voor het indienen van de literatuurstudie van de bachelorproef bij de promotor is vrijdag 23 december 2022 om 17 u.

Feedback op de literatuurstudie mag je verwachten tegen vrijdag 13 januari 2023.

5. Hoe moeten je bachelorproefrapport en -presentatie er uitzien?

Bachelorproefrapport

Bachelorproefpresentatie

6. Wanneer moet ik indienen en hoe gebeurt de evaluatie?

Data indienen en verdedigen

Evaluatiecriteria

7. Wie is de bachelorproefcoördinator in 2022-2023?

Facultaire bachelorproefcoördinator: Prof. Diederik Rousseau