Bachelorproef - Campus Kortrijk

Principes

Om je diploma tot bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen te halen, moet je een bachelorproef (in een groep van 3-4 studenten) uitvoeren.

De bachelorproef bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche en het 'Bachelorproefcompendium'). Je zal verspreid over het 1e en 2e semester tijdens vier hoor- en werkcolleges ingelicht worden over verschillende belangrijke aspecten van een bachelorproef.

In de Tijdlijn Bachelorproef: bio-industriële wetenschappen vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

Tijdlijn Bachelorproef bio-industriële wetenschappen 2021-2022 

Toekenning onderwerp

vanaf 27/09/2021 wordt door de bachelorproefcoördinator de groepssamenstelling, alsook de onderwerptoekenning bekend gemaakt via de Ufora-cursussite. 

Uitvoering bachelorproef

Ten laatste op 22/10/2021 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.

Op het platform Galileo vinden jullie terug hoe je een bachelorproef moet schrijven en presenteren, alsook hoe je de groepssamenwerking optimaliseert. Dit platform is jullie uitgangsbasis voor alle essentiële informatie m.b.t. wetenschappelijke communicatie. 

Bijkomende informatie en hulpbronnen zijn gebundeld op de facultaire pagina 'Wetenschappelijke communicatie: tips en tools'. Hier kan je ondermeer de "how to write"-guide en de "How to present"-guide voor studenten kan terugvinden.

Tijdens de uitvoering van jullie bachelorproef hebben jullie recht op minimaal 4 (twee in het 1e semester en twee in het 2e semester) evaluatiemomenten waarbij je feedback krijgt omtrent zowel de vorderingen rond het schrijven van de bachelorproef als het praktisch werk.

Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op het Formulier overzicht feedback door promotor.

Literatuurstudie

De literatuurstudie van de bachelorproef wordt in het Nederlands geschreven. Meer informatie over de inhoud en opmaak is terug te vinden op de Ufora-cursus en het 'Bachelorproefcompendium'.

De deadline voor het indienen van de literatuurstudie van de bachelorproef bij de promotor is vrijdag 24 december 2021 om 17 u.

Geschreven rapport 

Jullie rapport dient de voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Aantal blz: 35 à 50 (figuren en tabellen inbegrepen); 
 • Marges Boven: 2,5 cm
 • Marges Onder: 2,5 cm
 • Marges Links: 3,0 cm (i.v.m. inbinden)
 • Marges Rechts: 2,5 cm
 • Lettertype:
  • Tahoma
  • Arial
 • Lettergrootte = 11, voor tekst
 • Regelafstand: 1,2
 • Paginanummering: onderaan rechts
 • Nummering figuren: iedere figuur krijgt een nummer en een titel die onderaan de figuur wordt weergegeven (lettergrootte 10)
 • Nummering tabellen: iedere tabel wordt genummerd en krijgt een titel, deze wordt boven de tabel weergegeven (lettergrootte 10)
 • Formules: formules worden genummerd en gebruikte symbolen worden verklaard
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo en criteria opgenomen in de "how to write" guide voor studenten)    

 • controleer ook of het geschreven rapport voldoet aan de richtlijnen in het 'Bachelorproefcompendium'.

Deadline voor het Indienen van het Bachelorproefrapport:

Woensdag 4 mei 2022: 

Bezorg een pdf van het geschreven rapport aan de groep die verantwoordelijk is voor de peer-review

Woensdag 18 mei 2022 om 17u:

 • Laad de pdf van het geschreven rapport op op de Ufora-cursussite.
 • Bezorg een pdf van het geschreven rapport aan elk jurylid (inclusief je promotor).

Mondelinge verdediging

De voorstellingen en verdedigingen worden de laatste week van juni georganiseerd.

Jullie verdediging dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Tijd presentatie: max. 15 min;
 • Tijd vraagstelling en verdediging: 15 à 20 min;
 • Presentatie volgens de richtlijnen op Galileo en de criteria opgenomen in de "How to present" guide voor studenten
 • op de volgende data:
maandag 27 juni 2022
dinsdag 28 juni 2022

Begeleiding

Facultaire bachelorproefcoördinator bio-industriële wetenschappen: prof. Diederik Rousseau

Beoordeling

De jury is samengesteld uit:

 • expert jurylid (leescommissaris)
 • de verantwoordelijk lesgever
 • de promotor
 • het aanwezige docententeam

De beoordeling is verdeeld over een aantal deelaspecten, terug te vinden in 'Beoordelingscriteria bachelorproef bio-industriële wetenschappen'.

De criteria waarop de deelaspecten worden beoordeeld kan je terug te vinden in de betreffende beoordelingsformulieren.