Stage - Bio-ingenieur

Een stage is mogelijk in alle opleidingen Bio-ingenieur via het pakket keuzeopleidingsonderdelen in het 1e en 2e masterjaar. Het keuzeopleidingsonderdeel stage mag wel slechts één keer in het curriculum voorkomen. Je kan ook een stage uitvoeren zonder deze in te brengen in het curriculum, of zelfs indien gewenst het keuzeopleidingsonderdeel alsnog verwijderen uit jouw vastgelegd curriculum.

Het keuzeopleidingsonderdeel stage uitbreiding kan alleen in combinatie met het keuzeopleidingsonderdeel stage en tijdens hetzelfde academiejaar worden gekozen (van toepassing voor stages die minimaal 8 weken of 40 werkdagen omvatten, en dus niet voor 2 afzonderlijke stages).

Studiefiches

Wanneer uitvoeren?

De stage wordt meestal uitgevoerd ofwel:

 • tijdens de zomervakantie tussen het 3e bachelorjaar en het 1e masterjaar
 • tijdens de zomervakantie tussen het 1e en 2e masterjaar
 • wanneer de student een vrije periode heeft tijdens het academiejaar.

Duur

De duur van een stage bedraagt minimaal 4 weken (20 werkdagen). In overleg met de stageverantwoordelijke bij de stagegever kan de periode opgedeeld worden in verschillende delen op voorwaarde dat ze in totaal 20 werkdagen omvat.

Eventuele aanpassingen van de stageperiode meld je wel altijd vooraf aan de facultaire stagecoördinator (via e-mail) omdat enkel de doorgegeven periodes verzekerd zijn!

Begeleiding

De stage wordt begeleid door:

 • een stageverantwoordelijke bij de stagegever (eventueel aangevuld met een plaatsvervanger)
 • een lesgever van de FBW (stageverantwoordelijke bij de universiteit of academische stageverantwoordelijke).

De stageverantwoordelijke bij de universiteit is de lesgever binnen de faculteit Bio- ingenieurswetenschappen die het meest vertrouwd is met het onderwerp van de stage. Je kan ofwel zelf een lesgever contacteren met de vraag als je begeleider op te treden, of je kan aan de facultaire stagecoördinator of de stageverantwoordelijke van je opleiding vragen wie meest geschikt is als begeleider voor jouw onderwerp.

Stageplaats kiezen

Je hebt 3 mogelijkheden:

 1. maak een keuze uit de lijst met mogelijke stageplaatsen via de interne stagewebsite
 2. zoek zelf een stageplaats
 3. regel zelf een stage in het buitenland

Opgelet

 • Overlappingen en dubbel gebruik van masterproef en stage worden niet aanvaard
 • Stages onder leiding van een familielid van de eerste of de tweede graad of in een bedrijf of afdeling die geleid wordt door een verwant van de eerste of tweede graad komen niet in aanmerking
 • Academische onderzoeksinstellingen in Vlaanderen (universiteiten, VIB, VITO...) komen niet in aanmerking voor een stage. Voor een buitenlandse stage is een academische instelling wel toegestaan.

Stagedossier samenstellen

Stagedossiers kunnen doorlopend tijdens het academiejaar worden ingediend, maar hou rekening met de tijd die nodig is om je dossier samen te stellen en te laten goedkeuren:

 1. Je stelt een stagecontract op via de webapplicatie Stageovereenkomsten voor UGent studenten door de optie "Stage voorzien in het opleidingsprogramma (voor UGent-studenten)" te selecteren. Het stagecontract belandt automatisch ter goedkeuring bij de voorgestelde stageverantwoordelijke van de universiteit.

  Opmerking 1: Als de stagegever een vergoeding voorziet, dan wordt deze als onkostenvergoeding en niet als bezoldiging beschouwd.
  Opmerking 2: Als je (nog) geen UGent stamnummer hebt op het moment van aanvraag, dan contacteer je de facultaire stagecoördinator om je interesse in een stage(onderwerp) kenbaar te maken.

 2. Je ontvangt een elektronische bevestiging samen met de vraag om de stageovereenkomst in drievoud te printen van zodra de voorgestelde stageverantwoordelijke toestemt om als stagebegeleider te fungeren. De overeenkomsten moeten door jou en je stagegever ondertekend worden.
 3. Om na te gaan of er voorafgaand aan de stage een medisch onderzoek nodig is, moet je ook het risicoanalyse formulier invullen en (via dezelfde webpagina) opladen en doorsturen naar het Departement Medisch Toezicht. Als het Departement Medisch Toezicht je laat weten dat een medisch onderzoek noodzakelijk is moet je ook beschikken over een werkpostfiche. Je neemt best een paar maanden op voorhand actie hiervoor, in elk geval voordat je je stage-aanvraag voorlegt.

Stagedossier laten goedkeuren

 1. Je bezorgt de volgende documenten aan de FSA :
  • de 3 stageovereenkomsten (ondertekend door de student en de stagegever, maar zonder het overzicht rechten en plichten omdat dit voor alle betrokken partijen consulteerbaar is op de website van UGent)
  • een korte omschrijving van de stageopdracht

2. De stageverantwoordelijke van je opleiding beslist of het ingediende stagevoorstel aanvaard wordt als deel van het curriculum.

3. Na goedkeuring:

  • ondertekent de decaan in naam van de Universiteit de goedgekeurde stagevoorstellen, zodat de stageovereenkomsten volledig zijn en ook de verzekering in orde is (binnen de vermelde periodes).
  • brengt de FSA de studenten op de hoogte wanneer ze de volledig ondertekende stageovereenkomst kunnen ophalen op de FSA.

Stageverslag

 • Wanneer indienen?
  • uiterlijk 6 weken na het beëindigen van de stage (cfr. stageovereenkomst)
  • ten laatste voor de paasvakantie
 • Waar indienen?
  • een hard kopie aan de facultaire promotor en de bedrijfsbegeleider
  • opladen op Ufora
 • Structuur
 • Formaat : A4
 • Kaftkleur : wit
 • Taal: maak in overleg met je stagebegeleider een keuze tussen Nederlands, Engels of Frans. Er is hiervoor geen advies van de opleidingscommissie of toestemming van de faculteit nodig.
 • Vertrouwelijkheid: Door het vertrouwelijk karakter van de meeste stageverslagen worden deze niet via de bibliotheek consulteerbaar gesteld. Het ondertekenen van een confidentialiteitsovereenkomst blijft de individuele verantwoordelijkheid van het betrokken jurylid.

Mondelinge verdediging

De FSA organiseert de uurregeling voor de stageverdediging en bezorgt aan de stageverantwoordelijken de evaluatieformulieren:

 • De stageverdediging gaat in principe door in de inhaalweek (dus in de week voor het kerstverlof voor stages die gedurende het zomerverlof werden uitgevoerd)
 • De verdediging omvat een 10tal minuten voor de mondelinge presentatie en een 15tal minuten voor de daaropvolgende discussie
 • De verdediging gebeurt in principe altijd in het Nederlands
 • De stage wordt beoordeeld door de stageverantwoordelijke van je opleiding, de stageverantwoordelijke van de stagegever en de academische stageverantwoordelijke. Als de stageverantwoordelijke van je opleiding ook je academische stageverantwoordelijke is, dan wordt zijn rol overgenomen door de facultaire stagecoördinator.