Bekendmaking examenresultaten

Bekendmaking examenresultaten

De examenresultaten worden bekendgemaakt via http://oasis.ugent.be  :  

Examens 1e semester - 1e zittijd

Vrijdag 5 februari 2021 vanaf 17 u.

Studenten die kunnen afstuderen in een opleiding Campus Kortrijk : woensdag 10 februari 2021 om 17 u.

Examens 2e semester - 1e zittijd

Woensdag 30 juni 2021 bacheloropleidingen, Schakel- en voorbereidingsprogramma's vanaf 17u ,

Donderdag 1 juli 2021 masteropleidingen vanaf 17 u.

Examens 2e zittijd

Donderdag 16 september 2021 om 17 u.

Feedback

Na elke examenperiode hebben studenten het recht om hun examenkopij in te kijken en feedback te vragen aan de proffen en/of assistenten. De lesgevers delen de mogelijke data voor feedback mee via Ufora.

Maak gerust een afspraak!

Als voorbereiding op dit gesprek kan je alvast de brochure efficiënter studeren doornemen.

Klachten

Contacteer de facultaire ombudspersoon.

Herinschrijving voor het nieuwe academiejaar

De dag na de proclamatie kan je je al opnieuw inschrijven voor het nieuwe academiejaar via http://oasis.ugent.be.

Plechtige proclamatie

Als je geslaagd bent voor je volledige masteropleiding, ontvang je in de zomervakantie een uitnodiging voor de plechtige proclamatie. Die vindt doorgaans plaats op de voorlaatste zaterdag van september.