Wat moet ik doen bij afwezigheid?

Tijdens lessen, practica en oefeningen

Tijdens examens, tussentijdse testen, practica, oefeningen met verplichte aanwezigheid, stage,…

 • Bij gegronde afwezigheid dien je jouw afwezigheid te registreren zoals hieronder beschreven. Als het gaat om gegronde afwezigheid tijdens niet-periodegebonden evaluaties (bv. practicum of excursie) kan de lesgever eventueel een compenserende activiteit opleggen. Bij gegronde afwezigheid tijdens periodegebonden evaluaties (examens) kan in afspraak met de lesgever een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode worden georganiseerd.
 • Bij ongegronde afwezigheid word je als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor de betreffende evaluatie.

Gegronde afwezigheid

Als gegronde redenen worden beschouwd:

 • ziekte of ongeval die de deelname aan het examen verhinderen;
 • het overlijden tijdens de betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broer, zus) of van een persoon die met de student samenwoont;
 • gerechtelijke redenen (bv. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank);
 • overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een geïndividualiseerd traject (GIT) of modeltraject met keuzevakken (ook major/minorvakken). Met overlapping wordt bedoeld dat twee of meer examens op dezelfde dag doorgaan. De student moet hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de modeltrajectjaren of het plichtvak (bij modeltraject). M.a.w. de student geeft voorrang aan het opleidingsonderdeel uit het laagste modeltrajectjaar en plichtvakken gaan boven keuzevakken.
 • de student heeft een schriftelijk examen, ander dan een inhaalexamen, in het avondexamenblok van een dag en een schriftelijk examen, ander dan een inhaalexamen, in het ochtend examenblok van de volgende kalenderdag. In voorkomend geval geeft de student voorrang aan het opleidingsonderdeel uit het laagste modeltrajectjaar of het plichtvak (bij modeltraject);
 • andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student, en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden);
 • verplichte quarantaine of isolatie.

Meer lezen: Onderwijs- en examenreglement artikel 75

Bewijs afwezigheid

Wat is een geldig medisch attest?

Indien je een overlapping in jouw examenrooster hebt, laad je hierbij jouw examenrooster op als bewijsstuk.

Let wel, een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”) wordt niet aanvaard.

Registratie afwezigheid

 • Registreer je afwezigheid via de online tool Absent en vraag, indien gewenst, bij stap 3 een inhaalexamen aan (‘kan ik deelnemen aan een vervangingsactiviteit/inhaalexamen’). Indien je dit niet aanduidt, ontvangt de titularis geen mail en wordt hij/zij niet op de hoogte gesteld van jouw vraag. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald.
 • Voeg binnen de drie werkdagen een geldig bewijsstuk voor de afwezige periode toe. Het originele attest hou je zelf bij. 

Contact

fsa.fbw@ugent.be