Bericht van de rector

(06-10-2023) Hieronder lees je het integrale bericht dat rector Rik Van de Walle op woensdag 4 oktober 2023 op sociale media postte over de betoging op 11 oktober:

Ter gelegenheid van de plechtige opening van het academiejaar 2023-2024 had ik het onder meer over de (onder)financiering van de universiteiten en de hogescholen.  Ik verwees hierbij naar het VLIR-memorandum dat door de vijf Vlaamse universiteiten samen werd opgesteld.  In dit memorandum staat de vraag naar een dringend herstel van het sociaal contract tussen de overheid en de universiteiten centraal.  De universiteiten wijzen erop dat dit alleen maar kan als de overheid haar decretale verplichtingen nakomt en ervoor zorgt dat onze kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening correct worden gefinancierd.

Tijdens onze openingszitting bracht ik ook heel even de actie onder de aandacht die de vakorganisaties op 11 oktober in Brussel organiseren.  Daarover zei ik het volgende: "Ik juich het toe dat op 11 oktober door alle vakorganisaties samen een betoging wordt georganiseerd waarbij in essentie wordt gepleit voor een correcte en integrale toepassing van het bestaande financieringsdecreet voor alle Vlaamse universiteiten en hogescholen.  Het komt UGent-medewerkers en -studenten toe om zelf te beslissen of ze wel of niet zullen deelnemen aan die betoging.  Of ik dat zal doen, weet ik nog niet.  Ik zal maar eerlijk zijn: aan mij is geen groot betoger verloren gegaan; ik voel mij meer in mijn sas aan onderhandelingstafels."

Eén week voor de betoging is het moment gekomen om te beslissen of ik wel of niet zal deelnemen aan de betoging: ik zal deelnemen aan de betoging.  Ik zal dat doen omdat ik meen dat de vraag naar een correcte en integrale toepassing van het bestaande financieringsdecreet een erg belangrijke vraag is, niet alleen voor de UGent maar voor álle hogeronderwijsinstellingen.

Hopelijk nemen heel wat medewerkers en studenten van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen deel aan de betoging, en wordt door beleidsverantwoordelijken een passend gevolg gegeven aan de vraag naar adequate financiering van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.