Deze ERC’ers kiezen de UGent voor hun volgende carrièrestap

(08-11-2023) Bij de start van het academiejaar mochten we opnieuw een aantal internationale professoren verwelkomen aan onze universiteit. Onder hen ook ERC grantees. Waarom kozen zij de UGent als nieuwe uitvalbasis?

Anna Tummers – faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Anna Tummers"De Universiteit Gent heeft onderzoek hoog in het vaandel staan en bood me nagenoeg ideale omstandigheden om mijn ERC Consolidator Grant project ARTDETECT in te bedden en mijn loopbaan voort te zetten. Ik kan dit bij de UGent doen als BOF-ZAP hoogleraar, heb extra financiële armslag, de balans tussen onderzoek en onderwijs (en de kruisbestuiving tussen beide) is goed op orde, ik kan aansluiten bij een sterk team van onderzoekers in de Kunstwetenschappen en bij het recentelijk mede door de UGent opgerichte Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement (GRACE).

Wat ook een belangrijke factor voor me was, is het enthousiasme dat ik op alle niveaus tegenkwam: de vakgroep, het EU-Team, de ondersteunende diensten, de decaan, faculteit en zelfs de rector gaven me een bijzonder welkom gevoel, wat ik zeer waardeer."

Meer over Anna’s ERC-project ARTDETECT

Vervalsingen in de stijl van oude en moderne schilders hebben de laatste tijd voor veel consternatie gezorgd. Het ARTDETECT onderzoeksproject zal zich richten op de ontwikkeling van een nieuw soort kennerschap (d.w.z. de evaluatie van de karakteristieke eigenschappen, de datering en de toeschrijving van kunstwerken). Kunsthistorische methoden, chemische analyse en geavanceerde computerwetenschap zullen op een systematische, coherente manier worden gecombineerd om hoge risico's te voorspellen. Het doel is ten eerste om nieuw inzicht te krijgen in significante afwijkingen in vervalste schilderijen (en de belangrijkste kenmerken van vergelijkbare originelen). Ten tweede wil ARTDETECT checklists en 'smart tools' (computerprogramma's) ontwikkelen waarmee kunstkenners snel en effectief potentiële vervalsingen kunnen selecteren voor nader onderzoek; en uiteindelijk om kennerschap hiermee een nieuwe reikwijdte en relevantie te geven.

Christopher Markiewicz - faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Talen en Culturen

Christopher Markiewicz"De Universiteit Gent biedt een uitstekende onderzoeksomgeving voor grote projecten in de humane wetenschappen, zoals een ERC. De universiteit heeft veel ervaring en een zeer goed uitgebouwde infrastructuur om deze beurzen te ondersteunen. Daarnaast zijn er veel andere collega's in mijn eigen vakgroepen Talen en Cultuur en Geschiedenis die momenteel andere ERC-projecten leiden, dus de mogelijkheden om van hen te leren zijn aanzienlijk. Binnen mijn eigen vakgebied delen verschillende van mijn nieuwe collega's veel van mijn onderzoeksinteresses en ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken en van hen te leren. Sinds mijn aankomst in Gent heb ik gemerkt dat de bachelor- en masteropleidingen Arabische en Islamitische Studies een rigoureuze mix van breedte en diepte bieden aan studenten, en ik kijk er dan ook naar uit om bij te dragen aan dit curriculum.

Tot slot is Gent een prachtige stad, maar ook een zeer leefbare plek om kinderen groot te brengen. De universiteit begrijpt de uitdagingen van het internationaal verhuizen met een gezin en heeft ons hierin erg gesteund. Dit was echt fundamenteel in onze beslissing om naar Gent te komen."

Meer over Christopher’s ARC-project OTTWAQF

OTTOWAQF zal onderzoeken hoe religieuze stichtingen vorm gaven aan de opbouw van de staat in het Ottomaanse rijk tijdens een cruciale periode tussen 1450 en 1650. Religieuze stichtingen controleerden uitgestrekte stukken land en eigendommen in het hele rijk ter ondersteuning van moskeeën, scholen, ziekenhuizen en vele andere liefdadigheidsactiviteiten. Als gevolg hiervan vormden ze de meest wijdverbreide en machtigste sociale instellingen binnen het rijk en in islamitische landen. Toch wordt hun rol bij de staatsvorming over het hoofd gezien. OTTOWAQF zal de politieke en economische impact van stichtingen op de staat onderzoeken om een nieuw model van staatsmacht in het Ottomaanse rijk te ontwikkelen dat rekening houdt met de deelname van een breed scala aan sociale actoren uit het hele rijk aan de ontwikkeling van de vroegmoderne Ottomaanse staat.

Samuël Coghe – faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Geschiedenis

Samuël Coghe“De UGent bood me, voor het behalen van een ERC Starting Grant, een permanente positie als hoofddocent/associate professor. Dit stelt me in staat om mijn ERC-onderzoek uit te voeren zonder op de jobmarkt te moeten zijn. Tegelijk word ik als hoofddocent ook ingebonden in het onderwijs van de vakgroep Geschiedenis, zodat ik met mijn ERC-project minder op een eiland zit. Aan de UGent werken er heel wat collega's over (Centraal-)Afrika. Dat creëert synergieën voor mijn project. Ook is er aan de vakgroep Geschiedenis met Prof. Eric Vanhaute en een paar jongere collega's een traditie in world and global history. Deze academische context is ook heel belangrijk voor mijn project.

Bovendien speelden ook familiale redenen een belangrijke rol. Na meer dan twintig jaar in het buitenland was Gent, qua grootte en levenskwaliteit, de ideale stad voor mij en mijn gezin om ons te (her)vestigen.”

Meer over Samuël’s ERC-project CATTLEFRONTIERS

Dit project onderzoekt de transformaties in de runder-economieën in Zuidelijk en Centraal Afrika tijdens de koloniale en vroege postkoloniale periode. Van de jaren 1890 tot 1970 promootten (post)koloniale regeringen, wetenschappers, ondernemers en kolonisten een breed scala aan interventies om de vermeende oneconomische houding van Afrikaanse runderhouders te overwinnen en van runderen winstgevende handelswaar te maken. CATTLEFRONTIERS slaat een nieuwe weg in met de eerste geschiedenis van deze transformatieprocessen, van hoef tot tafel, voor meerdere koloniaalrijken en over een lange periode. Het project maakt kritisch gebruik van het concept van 'commodity frontiers' uit de globale geschiedenis van het kapitalisme om de historische transformatie van de Afrikaanse runder-economieën vanuit meerdere (sociale, economische, ecologische en wetenschappelijke) perspectieven te analyseren.