Piet Demeester krijgt ERC Proof of Concept Grant

(18-01-2024) Piet Demeester (UGent-imec) gaat, in nauwe samenwerking met collega's Ingrid Moerman en Guy Torfs, baanbrekend onderzoek verrichten naar nieuwe draadloze netwerktechnologie die de huidige bekabelde netwerken in uitdagende omgevingen kan vervangen.

Stel je een toekomstige flexibele productiefabriek voor die gebaseerd is op robots die op de fabrieksvloer rondlopen en een veelheid aan complexe taken op een gecoördineerde manier uitvoeren. Dit is alleen mogelijk als die robots zeer snel, gesynchroniseerd en betrouwbaar met elkaar kunnen communiceren.

DCAP of Distributed Coordinated Access Point, de innovatieve draadloze technologie die Piet gaat onderzoeken, zal het huidige concept van meerdere mobiele apparaten die verbinding maken met een enkel draadloos toegangspunt (bv. je WiFi-toegangspunt thuis) omkeren. De technologie zal gebruik maken van een veelvoud aan toegangspunten die mobiele apparaten op een gecoördineerde manier bedienen. Op deze manier verdwijnt het concept van een cel rond een antenne met de noodzaak voor complexe hand-overs wanneer men zich verplaatst. Dit wordt Cell Free massive Multiple Input Multiple Output genoemd: CFmMIMO.

Een veelheid aan uitdagingen

Piet Demeester ERC 2Om dit te realiseren moeten meerdere uitdagingen worden aangepakt. Er is extreme synchronisatie vereist tussen de verschillende gedistribueerde antennes omdat alle draadloze signalen die worden uitgewisseld tussen de mobiele robot en de meerdere gedistribueerde vaste antennes moeten samenwerken. Bovendien moet de informatie die tussen de robots wordt uitgewisseld via de gedistribueerde toegangspunten zeer betrouwbaar zijn en een lage latentie hebben. Als twee op elkaar inwerkende robots foutieve of verouderde informatie over hun locatie en beweging uitwisselen, zou dat zeker leiden tot gevaarlijke situaties en inefficiënte operaties. Om dit te realiseren bouwt het team verder op hun zeer succesvolle openWiFi-experimenteerplatform.

Bovendien is de implementatie van een kosteneffectieve oplossing van het grootste belang voor het succes van dit onderzoek. In dit opzicht zal de toepassing van een Sigma-Delta-Over-Fiber Fronthaul Netwerk, ontwikkeld in het kader van de ERC Advanced Grant ATTO, een cruciale rol spelen bij het garanderen van nauwkeurige tijdsynchronisatie.

Door deze verschillende uitdagingen aan te gaan, wil het onderzoeksteam de communicatie in dynamische en veeleisende omgevingen via draadloze netwerktechnologie ingrijpend innoveren en herdefiniëren.

Meer over ERC

Het ERC werd in 2007 door de Europese Unie werd opgericht, en is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek van topniveau. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden om projecten uit te voeren in heel Europa. Het ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants.

Met de aanvullende Proof of Concept subsidieregeling helpt het ERC bursalen de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekend onderzoek en de eerste fasen van commercialisering. In januari 2024 heeft de raad nog eens 102 Proof of Concept-beurzen aangekondigd, waarmee het totale aantal onderzoekers dat dergelijke financiering heeft ontvangen op 240 komt in de drie competitierondes van vorig jaar. Elke beurs is €150.000 waard. In deze competitie is in totaal €36 miljoen aan topfinanciering voor innovatie toegekend. De subsidieregeling maakt deel uit van Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU.

Het ERC wordt geleid door een onafhankelijk bestuursorgaan, de Wetenschappelijke Raad, waarin ook VIB-UGent professor Dirk Inzé zetelt. Sinds 1 november 2021 is Maria Leptin voorzitter van het ERC. Het totale ERC-budget van 2021 tot 2027 bedraagt meer dan 16 miljard euro, als onderdeel van het 'Horizon Europa' programma, onder de verantwoordelijkheid van de Europese commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, Mariya Gabriel.

Onderzoekers binnen en buiten UGent die een ERC Grant willen aanvragen met onze universiteit als gastinstelling, kunnen contact opnemen met het EU-team voor advies en ondersteuning.

Contact