Gent en Leuven plaatsen slimme sensoren om nachtlawaai te meten

(02-02-2024) Voor een nieuw proefproject gaan Gent en Leuven samen met de UGent en KU Leuven vanaf de zomer op verschillende locaties nachtlawaai meten met slimme sensoren. Vanaf 2025 komen er experimenten om nachtlawaai tegen te gaan.

Het project ‘Nudging down night noise’ gaat op zoek naar experimentele manieren om nachtlawaai tegen te gaan. Beide steden brachten in eerdere projecten (geluids)overlast in kaart en testten nudging als mogelijke oplossing. In Gent werd onder andere met licht en geluid gewerkt om het veiligheidsgevoel in de Rabotwijk te verhogen. Samen met de universiteiten KU Leuven en UGent zullen beide steden nu verder bouwen op de inzichten en ervaringen uit deze vorige projecten.

Nachtlawaai in kaart brengen

Leuven en Gent zullen met geluidssensoren het nachtlawaai op verschillende locaties in kaart brengen. In Gent gebeurt dat onder meer in de omgeving van het Sint-Pietersplein, de Vlasmarkt en Oude Beestenmarkt. De toestellen nemen geen ​ gesprekken op ​ - dat is bij wet verboden - maar analyseren wel ieder nachtelijk lawaai: de geluidssterkte, hoe hoog of laag het klinkt, hoe lang het duurt,… Van een piekgeluid (een geluid boven 70 decibel) wordt ook bijgehouden of het afkomstig is van mensen, verkeer, muziek,…

Nudging

Op basis van de verzamelde data ontwikkelen de partners vanaf 2025 nieuwe manieren om nachtlawaai tegen te gaan. De focus ligt op ‘nudging’, waarbij mensen subtiel gemotiveerd worden om hun gedrag te veranderen. Zo werd in Leuven eerder al geëxperimenteerd met het dimmen van straatverlichting bij nachtlawaai en met lichtprojecties voor stiltezones. Leuven gaat op dat elan verder. In Gent werd dan weer gewerkt met lichtkranten met motiverende boodschappen. Bij toekomstige acties ligt de nadruk op het actief betrekken van de buurt. Zo worden Leuven en Gent 'levende laboratoria'. 

Contact

Prof. Wim Hardyns
Coördinator 'Nudging down night noise' - UGent
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 
wim.hardyns@ugent.be
09 264 84 78

Nudging down night noise krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en kadert binnen de projectoproep City of Things. Het project loopt van 1 maart 2024 tot 28 februari 2026.