Over de toekomstplannen voor Campus Ardoyen

Tech Lane Ghent Science Park (Campus Ardoyen) (vergrote weergave)

Tech Lane Ghent Science Park (Campus Ardoyen)

(07-12-2023) Tegen 2050 verwelkomt de UGent vier faculteiten op Campus Ardoyen. Het aantal studenten en medewerkers zal toenemen op het wetenschapspark. Welke plannen zijn er voor de herinrichting van groen, verkeer, gebouwen ...? Ontdek ze op deze pagina.

De UGent, vzw Ardoyen, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en Stad Gent organiseerden op 14 december 2023 een infomarkt voor buurtbewoners over de plannen rondom en op Campus Ardoyen. Een samenvatting van die toekomstplannen lees je hieronder. 

UGent-campussen in drie clusters tegen 2050

De herinrichting van Campus Ardoyen kadert in een groter plan. De UGent wil tegen 2050 haar campussen groeperen in drie clusters onder de titel ‘UGent Verbeeldt 2050’. De clusters zullen een as vormen van het centrum tot het zuiden van Gent. De universiteit wil haar infrastructuur zo vernieuwen voor de toekomst.

Het doel? De UGent streeft naar een duurzamere, compactere universiteit met gedeelde faciliteiten op kerncampussen. Deze aanpak helpt de klimaatambities van de UGent te realiseren en laat toe om de campussen en gebouwen te herdenken op vlak van energie, mobiliteit, biodiversiteit, waterbeheer ...

Lees meer over 'UGent Verbeeldt 2050'

Herinrichting van Campus Ardoyen

Campus Ardoyen, de zuidelijke cluster, wordt daarbij de thuisbasis van drie faculteiten: faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook een deel van de faculteit Wetenschappen heeft hier een plek.

Deze ambitieuze verschuiving brengt een boeiende uitdaging met zich mee: een verdichting van ruimtegebruik en een groeiend aantal studenten en medewerkers. In 2050 verwachten we op de campus ongeveer 13.000 studenten en 3.600 medewerkers van de universiteit.

Er is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  beslist in samenwerking met de Stad Gent en vzw Ardoyen. Dit beschrijft de ontwikkeling van de campus én de omgeving op vlak van voorzieningen, mobiliteit, openbaar vervoer, ruimte voor groen, enzovoorts. Deze strategische principes worden verder ontwikkeld in een campusplan in samenspraak met de vier faculteiten. In het voorjaar 2024 worden deze principes gedetailleerder uitgewerkt.

We maken van de campus een inspirerende plek voor studeren, onderzoek en innovatie. We gebruiken 4 principes voor de herinrichting van de campus:

1. Levendige ontmoetingsplekken maken

Door meer aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplekken te creëren zal de levendigheid op de campus vergroten.

Het uitbreiden van een netwerk van diverse, kwalitatieve ontmoetingsplekken zal de campus versterken, organiseren en ruimte bieden voor creatieve samenkomsten. De aanleg van het centrale plein aan de westkant was slechts het begin. In het oosten en zuiden van de campus ontbreken zulke ruimtes nog.

Wat is het doel? We willen de campus inrichten met vele aantrekkelijke plekken van verschillende groottes. We willen een omgeving maken waarin creativiteit kan groeien.

 • De volledige campus (900 bij 700 meter) is te voet bereikbaar in een kwartier
 • Via duidelijke oriëntatiepunten van de ingangen naar de ontmoetingsplekken
 • Zo weinig mogelijk autoverkeer voor voldoende rustplekken

Toekomst Campus Ardoyen: ontmoetingsplekken

Campus Ardoyen: toekomstige ingangszone aan N60 (impressiebeeld)
Campus Ardoyen: middenplein bestaande toestand vs. toekomstige referentie
Campus Ardoyen: vergroende ontmoetingsplek langsheen Labo Magnel en OCAS (impressiebeeld)

2. Mobiliteit stroomlijnen

Duidelijke en veilige routes naar en doorheen de campus.

We willen de toegangen verbeteren: we verwelkomen onze bezoekers, studenten en medewerkers door herkenbare ingangen.

De ingangen leggen de verbinding met de buurt. Ze maken het niet alleen gemakkelijker om aan te komen op de campus, maar ook om er makkelijk door te gaan. We ontwerpen alle wegen voor een eenvoudige, veilige verplaatsing:

 • Fietsen: snelle fietsers kunnen via 4 aansluitingen op het stedelijke fietsnetwerk langs de korte route naar alle kanten van de campus. Trage fietsers kunnen via de relaxte route aansluiten op de lokale paden rondom de campus. Er komt ook een nieuwe fietsbrug van De Deynesite (Upkot) tot de campus.
 • Openbaar vervoer: vanaf 6 januari 2024 komen er bushaltes van De Lijn op de campus (lijn 50 en 70). De UGent ambieert een tramlijn op lange termijn die de campus met de stad verbindt.
 • Ringweg voor gemotoriseerd verkeer: studies over de beste aansluitingen verlopen via AWV en Stad Gent. Ze onderzoeken hoe het verkeer op de rotonde (ovonde) vlotter en veiliger kan verlopen voor alle weggebruikers.

Toekomst Campus Ardoyen: mobiliteit

Campus Ardoyen: Fietsstraat zuidelijke ringweg (impressiebeeld)
Wandelpaden en bomenrijen (referentiebeeld High Tech Campus Eindhoven)

3. Groenzones versterken

Biodiversiteit biedt ademruimte op de campus.

Groenzones vormen een belangrijke afbakening en verbinden de ontmoetingsplekken, trage wandel- en fietswegen en bouwzones met elkaar. De groene rand rond de campus verzorgt de overgang met de buurt.

 • Uitbouwen van een bomenlandschap
 • Minimale impact op bestaande natuur door het verbinden van bestaande bosdelen
 • Bomenrijen begeleiden voet- en fietspaden
 • UGent plantte recent al nieuwe bosdelen aan rondom het centrale plein

Toekomst Campus Ardoyen: groenzones

Campus Ardoyen: bomenlandschap oostzijde van de campus (impressiebeeld)
Campus Ardoyen: bomenlandschappen

4. Efficiënt bouwen

De bouwzones liggen natuurlijk ingebed tussen de ontmoetingsplekken, wegen en groenzones.

Het samenspel van ontmoetingsplekken, trage verbindingswegen en groenzones vormt het ruimtelijke kader waarbinnen optimaal gebouwd kan worden. Het goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) blijft de basis voor de ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Noordzuidelijk georiënteerde bouwzones volgens een herkenbaar patroon
 • Bouwzones bewust compact
 • Gebouwen aan de randen zoeken een relatie met aangrenzende (onbebouwde) ruimtes.

Toekomst Campus Ardoyen: bouwzones

Campus Ardoyen: noordelijke ringweg ter hoogte van de fietsbruglanding (impressiebeeld)
Ontwerp van het nieuwe labogebouw op campus Sterre (referentiebeeld)

Meer info