Computermodellen UGent moeten chemiesector nog veiliger maken

(07-02-2024) Met de nieuwe leerstoel ‘Chemische Procesveiligheid’ aan de Universiteit Gent wil sectorfederatie essenscia de veiligheidsprocessen in de chemie-industrie nog beter maken.

 leerstoel chemische procesveiligheid

Veiligheid is en blijft in de chemiesector de absolute topprioriteit. Het is de allesbepalende factor bij elk onderzoek, elk proces en elk onderhoud. Voor een secuur veiligheidsbeheer is de keuze van de juiste veiligheidsmaatregelen cruciaal. Daarbij is meer niet noodzakelijk altijd beter. Een overdaad aan beschermingslagen kan net een tegenovergesteld effect hebben en andere veiligheidsproblemen veroorzaken, zoals een toenemende complexiteit in het beheer en de aansturing van installaties met een grotere kans op menselijke of technische fouten.

 

Met de nieuwe leerstoel willen essenscia en Universiteit Gent intensief samenwerken om dit veelzijdige en complexe vraagstuk grondig aan te pakken en te komen tot intelligent ontworpen en datagestuurde veiligheidssystemen. De leerstoel wordt ondersteund door de essenscia Process Safety Academy, het opleidings- en kennisplatform rond procesveiligheid, en wordt afgesloten voor minimaal vijf jaar. De fondsen worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek op doctoraatsniveau en voor verschillende modules in de masteropleidingen ingenieurswetenschappen.

 

Geert Boogaerts, Director Safety & Sustainability, essenscia: “Met deze leerstoel zetten we opnieuw een belangrijke stap in ons permanente streven om de processen in de chemiesector alsmaar veiliger en duurzamer te maken. De combinatie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek brengt studenten waardevolle praktische inzichten bij, maar koppelt de industriële realiteit ook aan academische expertise. Dit is het voorlopige orgelpunt van een jarenlange samenwerking met UGent rond procesveiligheid. Zo focussen we met onze Doctoral School op de veiligheid in laboratoria en de veilige opschaling van labo-experimenten naar proeffabrieken en testinstallaties.”

 

Professor Paul Van Steenberge van het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) is de promotor van de leerstoel. “Deze leerstoel stelt het LCT in staat wiskundige modellen voor veilige chemische processen te ontwikkelen, inzichten en ervaringen uit de praktijk grondig te analyseren en onze expertise te vergroten. Deze leerstoel komt niet alleen wetenschappelijk onderzoek ten goede, maar draagt ook sterk bij tot verschillende specialisaties binnen de masteropleiding Chemical Engineering. Dit onderzoek naar procesveiligheid mag geen vrijblijvende academische oefening zijn: ze moet uitmonden in kennis en computermodellen die toepasbaar zijn in de industrie in Vlaanderen.”

 

De leerstoel ‘Chemische Procesveiligheid’ wordt vandaag officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent.

 

Vragen over de leerstoel?

Promotor van de leerstoel, Prof. Paul Van Steenberge
09 331 17 72 Paul.VanSteenberge@ugent.be