Oorlog op akkerland in Tigray veroorzaakt hongersnood

Tigray (vergrote weergave)

Tigray

(15-05-2024) Onderzoekers van Stanford University en UGent onderzochten het opgeven van akkerland tijdens de Tigray-oorlog in het noorden van Ethiopië. Ze vonden een direct oorzakelijk verband tussen de oorlog en de hongersnood aldaar.

De onderzoekers focusten op het goed bewerkte landoppervlak in de hooglanden van Tigray (boven 1200 m) in 2021. Met behulp van satellietbeelden ontdekten ze een significant nettoverlies van 543 km² akkerlanden, die braak bleven liggen. Veldwaarnemingen bevestigden deze observatie. Bovendien vonden ze een sterk causaal verband tussen het aantal conflictincidenten (veldslagen, massamoorden, bombardementen) en het nettoverlies aan akkerland.

Bovendien identificeerde het team, dat sterk geworteld is in Tigray, uitgestrekte onbebouwde akkerlanden in districten van waaruit grote aantallen binnenlandse ontheemden waren vertrokken. De onderzoekers telden ook de kilocalorieën die verloren gingen door het verlies van productieve akkerlanden: de gemiste hoeveelheid basisgewassen had anders ten minste 90% van de binnenlandse ontheemden in Tigray kunnen voeden.

Deze unieke studie belicht de impact van de oorlog in Tigray op akkerland en legt een verband tussen het verlies aan akkerland en de intensiteit van de conflictincidenten en het aantal intern ontheemden.

Contact

Jan Nyssen

Jan.Nyssen@ugent.be

(0032) 9 264 46 23