Aanpassing organisatie onderwijsactiviteiten vanaf maandag 29 november tot kerstreces

(26-11-2021) De belangrijkste corona-indicatoren blijven in sterk negatieve zin evolueren. De UGent schakelt vanaf maandag 29 november 2021, en dit tot het kerstreces, over op een aangepaste organisatie van haar onderwijsactiviteiten.

Rector Rik van de Walle stuurde op vrijdag 26 november 2021 onderstaande boodschap naar alle studenten en personeel van de UGent:

Beste collega’s en studenten 

De belangrijkste corona-indicatoren (het aantal hospitalisaties, de bezetting van afdelingen waar intensieve zorgen worden verstrekt, het aantal overlijdens, het reproductiegetal en de positiviteitsratio) blijven helaas in sterk negatieve zin evolueren. Het Overlegcomité is daarom vervroegd samengekomen en heeft op vrijdag 26 november 2021 extra maatregelen genomen. Ook de GEMS-expertengroep, die de overheid adviseert omtrent het coronabeleid, heeft een nieuw advies uitgebracht. Die extra maatregelen en het advies van de GEMS hebben een belangrijke impact op het coronabeleid van de UGent. 

De UGent schakelt vanaf maandag 29 november 2021, en dit tot het kerstreces, over op een aangepaste organisatie van haar onderwijsactiviteiten. Dit houdt concreet het volgende in: 

  • in auditoria en leszalen waar meer dan 50 studenten les volgen, gaan de lessen door met een bezettingsgraad 1 op 5, met mondmasker; 
  • onderwijs in kleine groepen (tot 50 studenten) kan doorgaan met een bezettingsgraad 1 op 2, met mondmasker; 
  • labo-oefeningen en practica kunnen doorgaan met een bezettingsgraad 1 op 1, met mondmasker;
  • extracurriculaire activiteiten (excursies, museumbezoeken, enz.) worden opgeschort; 
  • evaluatie- en examenactiviteiten gaan door zoals gepland.

Aangezien steeds meer studenten als gevolg van ziektesymptomen, besmettingen, hoogrisicocontacten, quarantaine- of isolatieverplichtingen geen on campus lesactiviteiten kunnen bijwonen, dienen lessen die on campus worden gegeven ook live gestreamd en opgenomen te worden. Aan de studenten wordt gevraagd om live gestreamde lessen steeds te volgen op het moment dat ze worden gegeven. Dit omdat is gebleken dat het aanhouden van het reguliere onderwijs- en leertempo belangrijk is met het oog op de verwerking van de leerstof. 

Op onze onderwijspagina’s kan je meer gedetailleerde informatie vinden over de organisatie van het onderwijs. 

Ik realiseer mij zeer goed dat het niet overal (of dat het niet voor alle lesgevers) mogelijk zal zijn om maandag a.s. reeds deze nieuwe onderwijsmodaliteiten strikt na te leven. Ik heb er dus alle begrip voor dat daartoe in sommige gevallen enkele dagen extra nodig zullen zijn. Laat ons eens te meer het maximaal haalbare nastreven. Laat ons bovendien mildheid en begrip tonen wanneer iets niet meteen feilloos verloopt. 

Vanaf maandag 29 november 2021 kunnen studentenverenigingen of UGent-medewerkers geen indooractiviteiten organiseren (niet binnen de UGent-gebouwen en ook niet in andere gebouwen), tenzij 

  • ze georganiseerd worden volgens de modaliteiten die van toepassing zijn op onze onderwijsactiviteiten (bv. lezingen); 
  • of het activiteiten betreft waarvoor de overheid specifieke veiligheidsprotocollen heeft vastgelegd én die strikt worden nageleefd (bv. sportactiviteiten of culturele activiteiten met inachtneming van de bijbehorende protocollen). 

Vanaf maandag a.s. kunnen sociale activiteiten in de werksfeer zoals etentjes, recepties, enz. niet langer indoor doorgaan. Dergelijke activiteiten kunnen wel outdoor doorgaan, mits naleving van de bijbehorende horecaprotocollen. 

De beslissingen die het Overlegcomité vandaag nam, impliceren verder dat de eerder ingevoerde verplichting om telewerkbare taken via telewerk uit te voeren, tot en met zondag 19 december 2021 wordt verlengd. Ik roep op om deze verplichting werkelijk maximaal na te leven. 

Over het beleid dat vanaf maandag 20 december 2021 zal gelden ten aanzien van telewerkbare taken, verneem je meer in de week van 13 december. 

Zorg voor onszelf en voor anderen blijft een belangrijk aandachtspunt. Weet dat er binnen de UGent op dit vlak heel wat ondersteuning beschikbaar is, zowel voor studenten als voor medewerkers. Maak gebruik van dit aanbod als je daar nood aan hebt alsjeblieft. 

Moed houden, UGent'ers! 

Rik Van de Walle 

Rector