Onderwijsactiviteiten vanaf 26 oktober in code rood

(15-10-2020) De UGent schakelt voor haar onderwijsactiviteiten vanaf maandag 26 oktober over naar code rood van de pandemiematrix van de Vlaamse overheid.

De UGent organiseert haar onderwijsactiviteiten met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de zogenaamde pandemiematrix van de Vlaamse overheid. Sinds de start van het academiejaar werken we volgens de modaliteiten van code oranje van deze pandemiematrix.

We communiceerden eerder dat we code oranje tot half november zouden aanhouden. De snel stijgende aantallen COVID-19-besmettingen dwingen ons om sneller bij te sturen, zodat we de veiligheid on campus maximaal kunnen blijven garanderen. Daarnaast willen we ook op breder maatschappelijk vlak onze verantwoordelijkheid niet ontlopen: studenten (en personeel) lopen niet enkel het risico om zelf besmet te worden, maar ook om op hun beurt niet-UGent’ers te besmetten. We denken dan bijvoorbeeld aan risicogroepen zoals grootouders.

Daarom zullen de onderwijsactiviteiten aan de UGent vanaf maandag 26 oktober volgens de modaliteiten van code rood van de pandemiematrix georganiseerd worden.
We zullen dit beleid gedurende ten minste vier lesweken aanhouden en volgen de situatie verder nauwgezet op. Zodra mogelijk zullen we opnieuw versoepelen

Wat betekent code rood concreet?

  • Er worden geen hoorcolleges meer on campus georganiseerd
  • Voor andere onderwijsactiviteiten dan hoorcolleges worden specifieke modaliteiten uitgewerkt. Het algemene kader daarvoor wordt de komende dagen verder uitgewerkt en geconcretiseerd via overleg tussen de Directie Onderwijsaangelegenheden, de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, de onderwijsdirecteurs, opleidingsverantwoordelijken en lesgevers.
  • Voor labo-oefeningen en practica wordt per opleidingsonderdeel en in overleg met de lesgevers bekeken hoe ze conform de veiligheidsmaatregelen coronaproof georganiseerd kunnen worden
  • Als je stage volgt, gelden de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op je stageplaats.
  • De werk- en studieplekken blijven beschikbaar. De werking van de Study-OO’s wordt gereorganiseerd.

De huidige richtlijnen rond telewerk blijven gelden. De rector roept alle UGent-medewerkers op om in de mate van het mogelijke telewerkbare taken thuis uit te voeren. Dit uiteraard in overleg met de leidinggevende(n) en met de andere leden van het team waartoe men behoort. Hierbij moet rekening worden gehouden met zowel de organisatie van de taken, als met het welzijn van eenieder. Medewerkers voor wie het niet haalbaar is om al hun telewerkbare taken thuis uit te voeren, kunnen (een deel van) hun telewerkbare taken on campus uitvoeren.

Rector Rik Van de Walle benadrukt dat het uiterst belangrijk is dat alle UGent'ers richtlijnen goed opvolgen: ."Alleen op die manier kunnen we de veiligheid van onszelf en onze naasten garanderen."