Eén op vier is slachtoffer van agressie tijdens eerste fase lockdown in België

(13-05-2020) In landen die quarantainemaatregelen invoerden om de coronacrisis aan te pakken, is heel wat huiselijk geweld gemeld. UGent-experten stellen dit nu ook in België vast.

Eén op vier slachtoffer van geweld

Tijdens de eerste fase van de lockdown, heeft één op vier van wie aan het UGent-onderzoek deelnam, als slachtoffer of getuige geweld meegemaakt. Dit geweld kon zowel psychisch, fysiek of seksueel van aard zijn.
Eén op vijf is zelf slachtoffer geworden, één op zes weet dat iemand anders waarmee hij/zij nu samenleeft in de afgelopen vier weken geweld meemaakte.
Veel geweld blijft verborgen voor de directe omgeving. Minder dan één op vier slachtoffers zocht professionele hulp en bijna niemand meldde het geweld bij de politie.

Vooral psychisch geweld

Vrouwen en mannen zijn in dezelfde mate slachtoffer van fysiek en seksueel geweld (2 à 3% voor zowel vrouwen als mannen), maar vrouwen zijn vaker slachtoffer van psychisch geweld dan mannen (21% van de vrouwen en 15% van de mannen). Psychisch geweld scoort niet alleen in cijfers hoog, maar ook de impact van het geweld valt de slachtoffers zwaar. Meer dan vier op de tien deelnemers gaven immers aan dat psychologisch geweld de grootste impact op hen had.

Pleger vaak (ex-)partner

De (ex-)partner wordt het vaakst als de pleger van het geweld aangeduid, ongeacht de geweldvorm (51% voor psychologisch geweld, 45% voor fysiek geweld en 72% voor seksueel geweld).
Opvallend is dat de plegers van fysiek geweld vaak (plus)kinderen (30%) blijken te zijn.
Maar kinderen zijn ook vaak het slachtoffer van geweld. In 60% van de situaties waarin deelnemers op de hoogte zijn van fysiek geweld binnen hun huishouden, zijn kinderen het slachtoffer.

Praten over geweld is niet vanzelfsprekend

Eén op de drie slachtoffers houdt het geweld verborgen voor de directe omgeving en 77% zocht geen professionele hulp. Slachtoffers beschouwen de lockdown niet als de grootste drempel tot hulp. Het merendeel van hen stelt geen hulp nodig te hebben, terwijl ook ruim één op de tien overtuigd is dat hulp niets gaat veranderen. Slachtoffers die wel hulp zochten, deden dit  in de geestelijke gezondheidszorg of  bij hun huisarts. Slachtoffers stappen zelden naar de politie. Slechts 4% meldde het geweld aan de politie. Redenen die slachtoffers daarvoor aangeven is dat ze het geweld niet ernstig genoeg vinden of overtuigd zijn dat de politie niets zou ondernemen.

Achtergrond bij het onderzoek

Een interdisciplinair onderzoeksteam van de UGent onder leiding van prof. Ines Keygnaert en prof. Christophe Vandeviver onderzoekt wat de impact van de coronamaatregelen is op relaties, stress en agressie bij mensen van 16 jaar en ouder in België. Daarvoor hebben ze meer dan 4.000 Belgen bevraagd tussen 13 en 27 april 2020. De resultaten hebben betrekking op die periode.

Info

Prof. Ines Keygnaert
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
M +32 485 96 14 04

Prof. Christophe Vandeviver
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
M +32 498 62 90 53

Vragen over huiselijk geweld?

Geweld is in geen enkele situatie te verantwoorden. Aarzel nooit om hulp te vragen. Je kan daarvoor terecht bij verschillende organisaties via telefoon en/of via chat. Alle hulpverlening verloopt anoniem en is gratis.

  • CAW 0800 13 500
  • Tele-Onthaal 106
  • Awel Jongerentelefoon 102
  • Zelfmoordlijn 1813
  • Chatlijn na seksueel geweld: www.seksueelgeweld.be
  • De Zorgcentra Seksueel Geweld blijven open tijdens de lockdown
  • Hulplijn voor vragen over geweld 1712