Kinderen vooral bezorgd over vakantieplannen en geannuleerde feestjes

(18-05-2020) Naast de gezondheid van vrienden en familie, waren Vlaamse kinderen de afgelopen maand vooral bezorgd over gewijzigde vakantieplannen en geannuleerde feestjes.

Kinderen hebben meer schrik dat vrienden en familie ziek zouden worden dan dat ze zelf COVID-19 te pakken zouden krijgen. Ze gebruikten opvallend vaker dan anders media om de verveling tegen te gaan, schoolwerk te maken en in contact te blijven met hun vrienden. 

Mentaal welbevinden bij kinderen

De Universiteit Gent voerde afgelopen maand een onderzoek uit bij 667 Vlaamse kinderen tussen 9 en 13 jaar oud. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen vooral bezorgd zijn over de gezondheid van hun vrienden en familie en over de impact van corona op hun vakantie- en feestplannen. De kinderen uit de studie maakten zich relatief weinig zorgen over een mogelijke terugkeer naar school. Meisjes vreesden wel vaker dan jongens dat ze veel leerstof zullen missen.

Kinderen belonen zichzelf en proberen een leuke sfeer te creëren thuis

Tijdens corona hebben de kinderen vaker gesport en lasten ze meer pauzes in doorheen de dag. Ze verwenden zichzelf door iets lekkers te eten of te drinken. De meerderheid van de kinderen gaf aan zich beter te voelen als ze het normale schoolschema aanhielden. Iets minder dan de helft van de kinderen vond een familieschema waardevol.  

Kinderen proberen thuis een leuke sfeer te creëren en zijn lief tegen de gezinsleden”, zegt prof. De Jans.

Bezorgde kinderen gebruiken meer media

Kinderen gebruikten media tijdens de coronaperiode vooral om met hun vrienden te praten, om hun schoolwerk te maken en om verveling tegen te gaan. De tablet was het belangrijkste medium, gevolgd door de televisie. TikTok en YouTube waren de favoriete sociale mediakanalen.

Over het algemeen gebruiken kinderen die bezorgd zijn over de situatie meer media dan minder bezorgde kinderen. Media worden vooral gebruikt wanneer kinderen zich eenzaam, bang of verdrietig voelen, om zichzelf te kalmeren of om op de hoogte te blijven van de situatie.

Kinderen geloven fake news over het coronavirus niet

Uit het onderzoek bleek dat kinderen veel kennis hebben over het coronavirus. Ze zijn goed op de hoogte van de belangrijkste symptomen van het coronavirus en kennen de risicogroepen. Fake news over corona lijken ze te kunnen onderscheiden van betrouwbare informatie. Zo geloven kinderen niet dat het virus werd verspreid als wapen door een buitenlandse overheid of dat je niet besmet wordt met COVID-19 door look te eten.

Over de studie

De data werden online verzameld tussen 31 maart en 24 april 2020. In totaal vulden 667 Vlaamse kinderen tussen 9 en 13 jaar de vragenlijst volledig in (54.1% meisjes en 45.9% jongens). Deze studie maakt deel uit van een internationale studie in meer dan 40 landen. De studie werd uitgevoerd door de UGent, vakgroep Communicatiewetenschappen - Centrum voor Persuasieve Communicatie.

Info

Prof. Steffi De Jans – 0476 72 45 24 - steffi.dejans@ugent.be

Prof. Liselot Hudders - 0486 17 61 20 - liselot.hudders@ugent.be

Prof. Verolien Cauberghe – 0472 23 07 87 - verolien.cauberghe@ugent.be

Ini Vanwesenbeeck - ini.vanwesenbeeck@ugent.be