Meeste studenten die naar hun UGent-kot willen terugkeren, krijgen die mogelijkheid

(23-05-2020) De meeste studenten die half mei lieten weten voor de examens te willen terugkeren naar een kot in een van de UGent-studentenhomes, krijgen die mogelijkheid.

In vier van de studentenhomes van de UGent (Astrid, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen) delen de bewoners keukens en sanitaire voorzieningen. Omdat het daar niet mogelijk is om onderlinge contacten te beperken of om te compartimenteren, konden de studenten er niet allemaal op kot blijven.
Voor studenten die om specifieke redenen hun kot niet konden verlaten of er gedomicilieerd zijn, werd op individuele basis een uitzondering gemaakt, uiteraard met de nodige richtlijnen en maatregelen op het vlak van social distancing. Van de in totaal 1265 kamers in deze vier studentenhomes, bleven er zo nog een honderdtal in gebruik.

Met oog op de examens, die op 1 juni van start gaan, kreeg al wie zijn kot verlaten had, begin mei bericht dat er binnenkort opnieuw extra capaciteit beschikbaar zou zijn in de studentenhomes. Die -beperkte- extra capaciteit komt er onder meer door het vertrek van buitenlandse studenten.

320 studenten lieten weten terug te willen keren naar een studentenhome. Zoals verwacht overtrof deze vraag de beschikbare capaciteit, die werd bepaald volgens de regels van social distancing. In overleg met de studenten werden daarom criteria uitgewerkt om de prioriteiten te bepalen voor de toewijzing van kamers. Belangrijkste criteria zijn de reistijd naar de campus en het aantal examens dat de student in kwestie on campus zal afleggen in de loop van de komende examenperiode.

Van de 320 studenten die lieten weten te willen terugkeren, kunnen er 90 sinds gisteren terug naar hun eigen kamer. 150 studenten kunnen vanaf volgende week terecht in een kamer met eigen sanitair en vaak ook eigen keuken, in een van de studentenhomes op de Kantienberg. Nog eens 50 studenten kunnen vanaf 1 juni in diezelfde homes terecht. De buitenlandse studenten die deze kamers daar nu nog gebruiken, zullen tegen dan immers vertrokken zijn.

De namen van de 30 studenten die momenteel nog niet kunnen terugkeren naar een van de studentenhomes, staan nu op een wachtlijst die wordt aangesproken zodra er kamers vrij zijn.

Meer info via accommodatie@ugent.be.