Studenten hebben het nog moeilijker dan volwassenen tijdens coronacrisis

(11-05-2020) UGent studie toont aan dat hogeschool- en universiteitsstudenten het tijdens deze coronacrisis nog moeilijker hebben dan volwassenen.

Hoe stellen de studenten het tijdens deze coronacrisis? Eerdere bevragingen over ons mentaal welzijn focusten vooral op de brede Belgische bevolking; studenten bleven vaak onderbelicht. Deze studie brengt daar nu verandering in. De resultaten tonen aan dat zowel de algemene mentale gezondheid als de veerkracht bij studenten significant lager is dan bij volwassenen

De resultaten in detail

 • Studenten hebben een lagere mentale gezondheid en een lagere veerkracht dan niet-studenten
 • Studenten ervaren minder betekenis in hun activiteiten dan niet-studenten
 • Studenten scoren gemiddeld lager in het dagelijks welbevinden dan niet-studenten
 • Studenten scoren gemiddeld lager dan niet-studenten als het gaat over het goed voelen bij de manier waarop hun dagen worden ingevuld
 • Studenten scoren gemiddeld lager dan niet-studenten als het gaat over de zinvolheid van hun afgelopen werk/schooldagen en vrije dagen
 • Studenten scoren gemiddeld lager dan niet-studenten als het gaat over de betekenisvolheid van activiteiten de afgelopen werk/schooldagen en vrije dagen
 • 79% van de studenten geven aan dat ‘de context die het leuk maakt’ nu ontbreekt bij hun activiteiten
 • 50% voelt zich niet meer betrokken met de buitenwereld
 • 38% vindt zijn dagelijkse activiteiten betekenis- en doelloos
 • 89% van de studenten geeft aan dat de activiteiten die ze doen hun identiteit niet versterkt
 • Slechts 8% van de studenten geeft aan iets te betekenen voor de maatschappij op dit moment
 • De studenten verzorgen zich minder (op gebied van zelfzorg, opkleden, scheren, wassen,..)
 • Wat wel positief is, is dat de studenten momenteel meer sporten dan voorheen

Meer informatie

Bevraagde steekproef: 797 studenten in hogescholen en universiteiten in België versus 883 niet-studenten

De gebruikte vragenlijsten:

 • General health Questionnaire (GHQ)
 • Engagement in Meaningful Activities Scale (EMAS)
 • De Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)

Contact