Student-ondernemerschap heeft positieve impact op economie én student

(17-05-2021) Een pilootstudie van de UGent in opdracht van de Vlaamse overheid toont de positieve impact van student-ondernemerschap aan.

De voorbije jaren kende student-ondernemerschap een sterke toename in populariteit, wereldwijd – denk aan Mark Zuckerberg van Facebook – maar ook in Vlaanderen met sterke spelers zoals Teamleader, BeerSelect en TechWolf. In de EU wordt al jaren in student-ondernemerschap geïnvesteerd en Vlaanderen vormt hierop geen uitzondering.

“Dit doet men in de overtuiging dat student-ondernemerschap de economie positief beïnvloedt. Toch is er nog maar weinig geweten over de impact van het fenomeen.” vertellen professoren Petra Andries en Mirjam Knockaert. “Aangezien de UGent sinds 10 jaar een pioniersrol speelt met o.a. het invoeren van het statuut student-ondernemer, het ijveren voor het fiscaal-juridisch statuut student-zelfstandige, de introductie van een eigen centrum voor student-ondernemerschap ‘DO!’ en een leerlijn van ondernemende keuzevakken, was een pilootstudie met onze eigen data een logisch startpunt voor de impactmeting.”
“Dat VLAIO, net zoals wijzelf, de waarde inzag van die studie, kan de start betekenen voor een nóg gerichtere en kwalitatievere begeleiding voor ondernemende studenten en de ecosystemen die hen ondersteunen” vult Steve Stevens, coördinator van DO!, aan.

Voorliggend onderzoek heeft betrekking op student-ondernemerschap vóór de coronacrisis en is gebaseerd op de antwoorden uit een bevraging waaraan 305 (oud-)student-ondernemers van de UGent deelnamen.
Uit de studie blijkt dat meer dan de helft van de UGent-studenten die tijdens hun studies een eigen zaak oprichtten, ook na afstuderen zelfstandig ondernemer blijft. Dit cijfer ligt een pak hoger dan bij de doorsnee hoogopgeleide jongere in Vlaanderen, die maar in 9% van de gevallen als ondernemer actief is.

“Het feit dat meer dan de helft van onze alumni student-ondernemers nog steeds onderneemt, toont dus het belang aan van ondernemende ondersteuning tijdens de studies” concludeert Steve Stevens.

Daarnaast toont de studie aan dat voormalig student-ondernemers die als werknemer aan de slag gaan in meer dan 60% van de gevallen als intrapreneur beschouwd kunnen worden. Zij vertonen innovatief gedrag en bouwen nieuwe activiteiten uit voor hun werkgever. Het Vlaams gemiddelde voor jonge hoogopgeleide werknemers ligt hier slechts op 11%. Oud-student-ondernemers zijn ook beduidend meer tevreden met hun carrière dan hun studiegenoten die geen eigen studentenzaak oprichtten, ongeacht of ze ook na afstuderen blijven ondernemen.

De resultaten geven ook duidelijk aan dat student-ondernemers in de regio van hun studie vaak een belangrijke economische impact creëren. Zo blijkt dat ze gemiddeld 2,43 personen tewerkstellen. Bij hun Vlaamse hooggeschoolde collega-ondernemers ligt het gemiddelde op 1,52 werknemers.
Ook de gemiddelde jaaromzet ligt opmerkelijk hoger met meer dan 280.000 euro t.o.v. het Vlaams gemiddelde van een kleine 90.000 euro in dezelfde jonge doelgroep. Daarenboven halen voormalig student-ondernemers vaker (een hogere) financiering op.

"We wisten dat een aantal student-ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Teamleader, de voorbije jaren uitzonderlijk goede resultaten behaalden” vertelt Steve Stevens. “We dachten dat zij mogelijks de cijfers zouden kunnen vertekenen. Maar ook wanneer je de case van Teamleader niet meeneemt in de analyse, blijken de resultaten alsnog zeer positief.”

Student-ondernemerschap heeft dus een duidelijk positieve impact op ondernemerschap en innovatie, twee belangrijke motoren voor onze economie. En de student-ondernemers zelf, die blijken achteraf heel tevreden met hun carrièrekeuze.

Op basis van de succesvolle resultaten van deze pilootstudie plant de Vlaamse overheid bijkomende studies die student-ondernemerschap in het volledige hoger onderwijslandschap in kaart zullen brengen.

Op 20 mei wordt het feestjaar van DO! afgesloten met de online talkshow ‘A Decade of DO!’, die de resultaten van 10 jaar (student-)ondernemerschap binnen de universiteit viert. Iedereen is welkom, inschrijven kan via http://bit.ly/adecadeofdo.

Info

Tabellen met cijferinformatie

Link naar het onderzoeksrapport

Beeldmateriaal DO!

Over het onderzoek:

Prof. Petra Andries en prof. Mirjam Knockaert
Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Centre for Entrepreneurship Research
petra.andries@ugent.be, 0496 90 68 35
mirjam.knockaert@ugent.be, 0476 97 08 49

DO! UGent, Centrum voor Student-Ondernemerschap:

Gerlinde Van Hauwermeiren
Communicatieverantwoordelijke
0474 35 21 47
gerlinde.vanhauwermeiren@ugent.be

Steve Stevens
Coördinator
0486 41 30 46
steve.stevens@ugent.be